122 de ani de la naşterea lui Mihail Jora

vineri, 2 august 2013

| | |
 
Pe data de 2 august 1891 s-a născut Mihail Jora, compozitor, dirijor, critic muzical, membru titular al Academiei Române, profesor şi Rector al Academiei Regale de Muzică din Bucureşti.

Alături de George Enescu, a fost personalitatea care a dominat viaţa muzicală românească a primei jumătăţi a secolului XX.

Şi-a numit cele peste o sută de partituri „Cântece", pentru a sugera caracterul românesc şi particularităţile specifice care despart aceste lucrări de tradiţia liedului german, reprezentat în special de compoziţiile lui Schubert, Schumann şi Brahms. El a compus, pe versuri ale marilor poeți români, numeroase lucrări de acest gen, care se disting prin expresia lor originală. Creațiile lui Jora se caracterizează prin conținutul lor de viață bogat și variat. Unele lucrări ale sale sunt străbătute de o undă de umor și ironie. Opera lui Jora se remarcă prin măiestria interpretării elementelor melodice și ritmice, specifice cântecului popular. A fost printre primii compozitori care au întrezărit virtuțile artistice ale baletului.

Uniunea Criticilor Muzicali îi poartă numele şi organizează anual la Bucureşti „Concursul Naţional de Interpretare Muzicală Mihail Jora". 

Numele Mihail Jora îl poartă şi Studioul de Concerte al Palatului Radio, cea mai mare sală de concerte simfonice şi corale din România.

„Mihail Jora a fost un om cu o atitudine morală şi cetăţeneasca exemplară, model de cinste, corectitudine, generozitate, vrednicie şi totală abnegaţie pentru înflorirea culturii romaneşti”-va lăsa consemnat compozitorul Ion Dumitrescu, apropiat discipol şi executorul său testamentar.

Mihail Jora-Privelişti moldoveneşti (partea aIV-a)