29 august-Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

joi, 29 august 2013

| | |Sfântul Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, numit de tradiţie „Îngerul Pustiei”, avea să împărtăşescă soarta majorităţii proorocilor lui Israel, al căror ilustru şir îl încheie (vezi Matei 11, 13): mărturisind adevărul până la capăt şi încumetându-se să-l certe cu asprime pe regele Irod Antipa pentru că trăia în desfrânare cu Irodiada (care-i era cumnată), în cele din urmă i se taie capul (Irodiada a uneltit, Salomeea a cerut şi Irod a dispus, împărţind toţi trei un păcat mai mare decât toate cele săvârşite până atunci). Vechiul Israel, întruchipat de cei trei călăi orbiţi de patimi, îşi trăia astfel trufaşă agonie, tăvălindu-se încă o dată în sânge sfânt, dar Noul Israel al credinţei, propovăduit de Ioan, răsărea cu Hristos, spre lumină şi mântuirea neamurilor: „La ai Mei am venit, şi ai Mei nu M-au primit; chema-voi neamurile, şi acelea Mă vor preamări”.