26 august-Prăznuirea Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia

luni, 26 august 2013

| | |

SFINŢII MUCENICI ADRIAN ŞI NATALIA, luminaţi de Duhul Cel călăuzitor la pământul mântuirii, s-au întărit spre a lua cununa vieţii din mâna Celui Ce i-a zidit şi le-a binecuvântat însoţirea cea mântuitoare. Defăimând viaţa aceasta vremelnică pentru dragostea lui Hristos s-au mutat la corturile cereşti, unde împreună cu îngerii se roagă să aflăm noi iertare de păcate, pace şi mare milă.Sfînta Natalia, văzînd că nu este cu putinţă femeilor să meargă la mucenici, şi-a tuns părul capului şi s-a îmbrăcat în haine bărbăteşti. După săvîrşirea slujbei, şezînd la picioarele lui Adrian, zicea: "Domnul meu, mă rog ţie, adu-ţi aminte de însoţirea noastră, de această zăbovire a mea de faţă în pătimirea ta, şi de dorinţa ta de cununi. Roagă-te Domnului nostru Iisus Hristos, ca, împreună cu tine, să mă ia şi pe mine; şi, precum am fost în această viaţă plină de primejdii şi de păcate, tot aşa să petrecem nedespărţiţi în viaţa cea fericită. Mă rog ţie, domnul meu, cînd vei sta înaintea lui Hristos, mai întîi să-I faci această rugăciune pentru mine; pentru că ştiu că toate cele ce le vei cere de la El, Domnul îţi va da ţie, că iubeşte rugăciunea ta şi este primită cererea ta. Ştii păgînătatea acestor cetăţeni şi împărăteasca lor nedumerire, pentru aceea mă tem ca nu cumva să mă silească pe mine a lua un alt bărbat necurat şi închinător de idoli; şi astfel patul tău se va întina şi se va necinsti sfînta noastră însoţire. Mă rog, păzeşte pe soţia ta, precum învaţă apostolul. Dă-mi plata aceasta a întregii mele înţelepciuni, ca să mă sfîrşesc cu tine". 


Viața sfinților Adrian și Natalia o puteți citi aici: Pagini OrtodoxeCondacul sfinților Adrian și Natalia îl puteţi asculta aici.