Marin Preda-91 de ani de la naştere (5 august 1922)

duminică, 4 august 2013

| | |Marin Preda este în literatura română un exemplu de scriitor care, spre a ajunge în lumea literară - şi chiar foarte sus în ierarhia ei - a străbătut un drum foarte lung, mult mai lung decât majoritatea scriitorilor români. El nu a avut privilegiul de a se naşte într-o familie dispusă să facă eforturi pentru a-l împinge într-o poziţie superioară condiţiei sale sociale. Între mama lui Creangă din se­colul al XIX-lea, care şi-a trimis forţat băiatul la şcoală, şi tatăl lui Marin Preda, care, o sută de ani mai târziu, dimpotrivă, nu şi-a lăsat fiul să frecventeze clasa întâi decât de la vârsta de 8 ani, este o diferenţă de mentalitate ce s-ar fi putut răsfrânge dezastruos asu­pra viitorului lui Marin Preda.

Acesta e drumul uriaş pe care l-a parcurs autorul Moromeţilor, de la copilul sortit iniţial, ca şi fraţii şi părinţii săi ţărani, să frământe toată viaţa pământul, până la scriitorul cu un destin literar excepţional, citit, iubit şi admirat de o întreagă ţară şi, spre sfârşitul vieţii, director al celei mai prestigioase edituri naţionale (Cartea românească) şi vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor.

Cu toate acestea, substanţa, esenţa ope­rei sale, deloc restrânse, este debitoare în cea mai mare măsură universului rural de care co­pilul şi apoi tânărul Marin Preda s-a străduit din răsputeri să se desprin­dă. Iar tatăl său va deveni sub chipul lui Ilie Moromete unul dintre cele mai celebre şi mai simpatice perso­naje ale literaturii române.

Marin Preda s-a născut la 5 august 1922, în satul Siliştea-Gumeşti (Teleorman), într-o familie de ţărani împroprietăriţi prin reforma agrară din 1921. Avea 8 fraţi şi surori, 5 dintre ei din căsătoriile anterioare ale părinţilor lui (două surori dinspre partea mamei şi trei băieţi dinspre partea tatălui).

În această familie numeroasă, cu multe nevoi şi relativ puţine resurse, nu şcoala şi instrucţia erau privilegiate, ci munca la câmp, colaborarea strânsă între membrii familiei, sub autoritatea temută a tatălui. Din acest motiv, copilul Marin Preda va fi stimulat să studieze mai ales de către învăţătorii şi profesorii săi, care au descoperit repede în el un potenţial excep­ţio­nal. Unul dintre aceştia, Justin Salanţiu, de la Şcoala Normală din Cristur-Odorhei, unde după multe ocoluri şi eforturi Marin Preda se înscrisese în 1939, chiar va afirma despre el că "va ajunge un mare scriitor".

Despre atmosfera din familie şi din satul natal, Preda va povesti pe larg în pri­mul vo­lum din Moromeţii, unul dintre cele mai im­portante romane din literatura română de după al doilea război mondial (1955) şi printre puţinele care treceau dincolo de ca­noanele simpliste ale "rea­lismului socialist".

În 1941, Marin Preda era la Bucureşti, unde se mutase la o Şcoală Normală similară celei din Cristur-Odorhei, care devenise teritoriu maghiar după Dictatul de la Viena (1940). Îşi întrerupe studiile din cauză că nu are bani şi se angajează corector la ziarul Timpul. Între timp, asistă la evenimentele politice care, în acea perioadă plină de tensiuni, se succed cu repeziciune. Le va descrie (venirea la putere a mareşalului Antonescu, rebeliunea legionară şi înăbuşirea ei de către Mareşal) în romanul Delirul (1975) şi cartea memorială Viaţa ca o pradă (1977), care vor reprezenta adevărate best-seller-uri, datorită stilului său personal foarte percutant, precum şi faptului că scriitorul evoca în ele persona­lităţi şi o perioadă contradictorii până atunci, evitate cu grijă de istoriografia comunistă.

Debutul literar datează din 1942, în ziarul Timpul, la pagina literară girată de Miron Radu Paraschivescu, cu o schiţă, Pârlitu. Va continua să publice povestiri şi nuvele până în 1955. Va traversa războiul cu bine, după trei ani de front (între 1943 şi 1945, descrişi în Delirul şi Viaţa ca o pradă).

Instalarea regimului comunist coincide pentru Marin Preda cu o dezvoltare tot mai rapidă a vocaţiei sale literare. Publică volume de povestiri, nuvele "pe linie", dintre care una, Desfăşurarea (1952) va fi şi ecranizată. Iar cu Moromeţii, volumul întâi, Marin Preda se ridică la un nivel de la care nu va mai coborî decât rareori şi doar parţial. Până la dispariţie, va mai publica 11 cărţi. Printre acestea, sunt de remarcat volumele 2 şi 3 din Moromeţii şi, mai ales, marele roman Cel mai iubit dintre pământeni (3 vol.,1980), care i-a adus realmente gloria. S-a bucurat însă puţin de ea. La 16 mai 1980, moare în Casa de creaţie a scriitorilor de la Palatul Mogoşoaia, în condiţii ciudate care au condus la zvonul că ar fi fost asasinat de Securitate. Ultimele cercetări amănunţite din 2007 au infirmat totuşi aceas­tă presupunere. Scriitorul a murit sufocat, ca urmare a unei puternice intoxicaţii etilice.