Roadele educației, merinde pentru veșnicie / Şcoala de Duminică

duminică, 23 octombrie 2016

| | | 0 comments

Dacă buna creștere ne-o dau părinții, pentru a spori în credință avem nevoie de pedagogi creștini. Adevărata educație creștină poate fi dobândită numai de la cei care o dețin deja. Doar aceștia o pot da vie mai departe. În lanțul nevăzut al marilor formatori și îndrumători de conștiințe, ne uimește figura paradigmatică a unui mare și luminat mărturisitor, Sfântul Teodor Studitul (759-826).

Ca și în alte domenii unde experiența este literă de lege, și în călătoria spre sfin­țenie cel mai sigur drum este cel deja bătătorit. Iată de ce omul de azi e bine să urmeze pașii celor dinaintea lui, deși contextul vieții actuale este unul de-a dreptul diferit. Sfaturile sfinților de odinioară, înțelepțiți prin rugă, știință de carte și asceză, rămân chiar și în postmodernitate un mare sprijin în devenirea ființei fiecăruia. Deși astăzi mijloacele de informare și culturalizare au cunoscut o a­devărată revoluție, educația o­mu­­lui lăuntric nu poate nicicum fi obținută prin clicuri repetate și apli­cații, actualizate și ele mult prea des. Nu poți deveni om de­săvârșit urmând sporadic etapele unor programe interactive ce-ți promit diferite competențe, căci tehnologia nu va reuși nicicând să înlocuiască încurajarea și motivarea pe care i-o dă unui elev un profesor mul­țumit de răspunsul corect dat lui la o întrebare.

La fel este și în creșterea duhovnicească. Creștinul poate afla despre virtuți din cărți, dar viața lui nu este mișcată cu adevărat decât la vederea celui ce le împli­nește. Un astfel de exemplu de cugetare și înfăptuire a virtu­ții îl dă celor din vremea lui și după el Sfântul Teodor Studitul, unul dintre cei mai luminați pedagogi de suflete ai primului mileniu creștin.

Omorârea patimilor și învierea virtuților - autenticul mod de a prăznui zilnic Paștile

Figură aparte de călugăr, el va ajunge să fie considerat unul dintre cei mai mari reorganizatori ai monahismului răsăritean, perenitatea contribuției sale fiind legată mai ales de restabilirea disciplinei monahale printr-o întoarcere la puritatea originală a vieții de chinovie.

Mărturisitor al dreptei credin­țe în favoarea cinstirii sfintelor icoane de-a lungul îndelungatei dispute iconoclaste și iscusit orator în fața obștii sale și a întregii societăți a acelor vremuri, Sfântul Teodor Studitul ne-a lăsat spre înțelepțire o importantă colecție de cateheze, unele scurte, altele mai dezvoltate, în care con­templația lucrurilor dumne­zeiești se îmbină fericit cu con­cretețea sfaturilor practice rostite spre mai buna rânduire a vieții monahilor, și nu numai.

Deși abia în 1993 a apărut prima traducere în franceză a scurtelor sale cateheze, în număr de 134, aceste adevărate lecții de duhovnicie sunt actuale prin înțelepciunea soluțiilor oferite la o extrem de bogată paletă de aspecte ale vieții duhovnicești.

Textul acestor îndemnuri rostite regulat în fața comunității de călugări foarte cultivați ne revelează figura unui veritabil pedagog duhovnicesc cu suflet de părinte. Sfântul Teodor se adresează ucenicilor lui îndemnându-i să îmbrăţişeze o viaţă pătrunsă de o constanţă duhovnicească. Chiar dacă Sfintele Paşti şi postul care le precedă sunt doar o dată pe an, creştinul trebuie să le aibă pe amândouă permanent în suflet. Viaţa omului iubitor de Dumnezeu trebuie să fie un post continuu şi o bucurie permanentă de Domnul Cel înviat.

Viața întreagă este o pregătire a prăznuirii Paștilor viitoare și veșnice, iar omorârea patimilor și învierea virtuților constituie adevăratul mod de a prăznui zilnic Sfintele Paști (cateheza 67).

Autentica viață creștină este totodată senină şi sobră, realistă, dar profund optimistă. Creştinul trebuie să fie smerit, permanent cu gândul la Domnul, harnic şi lucrător de fapte vrednice. Cu o cunoaștere de invidiat a întregii Sfinte Scripturi, căci citatele biblice abundă de-a dreptul în fiecare pagină a textelor sale, Sfântul Teodor îndrumă obștea precum un profesor dedicat își urmărește îndeaproape strategia pedagogică pentru formarea cum se cuvine a celor din fața sa. El le vorbește ucenicilor lui din Sfintele Scripturi, găsind un cuvânt potrivit oricărei situații pe care o traversează comunitatea. Duhovnicul știe să mustre cu blândețe derapajele de comportament ale fraților (cateheza 8), dar știe și să-i întărească pe cei rămași, la plecarea la Domnul a unuia dintre ei (cateheza 12). Gândul la moarte și la vremelnicia acestei vieți îi face catehezele sobre și de luat în seamă.

Călători prin viața care ne va hotărî eternitatea

Abil orator în apărarea venerării sfintelor icoane și moaște ale sfinților, starețul Teodor insistă asupra acestei teme de actualitate în vremea sa, dând numeroase argumente logice și teologice pentru cinstirea chipului zugrăvit al lui Hristos și al sfin­ților Lui.

El pleacă deseori în catehezele sale de la momentul anului liturgic pe care îl sărbătorește comunitatea de monahi, sau de la perioada calendaristică și obliga­țiile ei agricole, pentru a ajunge să sădească și mai apoi să culeagă roadele duhovnicești ale obștii pe care o îndrumă. Tot el ne avertizează că ne vom hrăni în eternitate cu roadele recoltelor noastre duhov­nicești, care odată secerate nu țin doar câteva luni sau ani, ci ne oferă o hrană veș­nică, netrecătoare. După moarte ne vom bucura de hrana euharistică cu care ne-am hrănit sau nu în viața pământească, cei silitori în acest sens bucurându-se acum de fericirea gustării neîncetate din Spicul vieții veșnice (cateheza 17).

Creștinii, văzuți drept călători în această viață, trebuie să se ajute reciproc în drumul lor pe calea împărătească a virtuții, folosindu-se inteligent și cu măsură atât de alimentație, cât și de somn (cateheza 123). Dacă somnul și lipsa de măsură sunt hrana patimilor, lupta ascetică împotriva somnului și drumul drept al cumpătării cultivă ogorul virtuților (cateheza 27).

Tot creștinul trebuie să fie un purtător de Dumnezeu, în el trebuie să trăiască Hristos (cateheza 70). El trebuie să nu lase nici un loc demonului în viața sa, trebuie să nu-i permită să-i murdărească deloc conștiința cu gânduri de tot felul și cu amintiri dăunătoare. Dacă însă cade une­ori ademenit de gânduri inspirate de vrăjmaș, să continue oricum lupta, măcar netransformându-le în faptă (cateheza 71, 124). Iată câteva sfaturi în acest sens: „Frații mei, să fugim pe cât posibil de păcat, până și de gândul păcatului, căci de la gânduri trecem la cuvinte, și de la cuvinte sfârșim în săvârșirea faptei efective. Este greu și dificil să nu fii prins de gânduri nepotrivite. Dar, chiar și dacă suntem prinși, să ne grăbim a ne debarasa cât mai repede de ele prin rugăciuni, lacrimi, prin străpungerea inimii, care naște frica de Dumnezeu, de frică să nu ne provoace moartea rămânerea în ele, și aceasta în fiecare zi. Tot timpul se dezlăn­țuie în noi o luptă ne­cruțătoare și nu este posibil să-i scăpăm decât printr-o mare și statornică supraveghere a duhului, cu ajutor de sus” (cateheza 124).

Doar suportând neîncetat atacurile văzute și nevăzute din această viață ne înnoim pentru trăirea veșnică a lumii fericite de dincolo (cateheza 68), iar în dobândirea acestei rezistențe Îl avem ghid și exemplu pe Hristos Însuși, înconjurat de sfinții Săi. Viața nu trebuie cheltuită fără rost și fără nici un rezultat, căci prezentul nu este decât umbră și vis în comparație cu ce va urma să fie (cateheza 27).

Best of Bulgarian Folklore Music / Prin cele ce se aud

| | | 0 comments

Predica la Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor) - Mitropolit Bartolomeu Anania

sâmbătă, 22 octombrie 2016

| | | 0 comments

Evanghelia


Luca 8, 26-39


În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul Gerghesenilor, care este dincolo de apă, în faţa Galileii. Când a ieşit pe uscat, l-a întâmpinat un om din oraş care avea diavol şi care de multă vreme în haină nu se îmbrăca şi în casă nu mai sălăşluia, ci în gropi de morminte. Văzându-L pe Iisus, a strigat şi a căzut înaintea Lui şi cu glas tare a grăit: ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, Celui prea Înalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncea duhului necurat să iasă din omul acela, pentru că de mulţi ani îl apucase, şi-l legau în lanţuri şi în obezi, şi-l păzeau, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de diavol în pustie. Şi l-a întrebat Iisus, zicând: care îţi este numele? Iar el a răspuns: legiune, căci mulţi diavoli intraseră în el. Şi-L rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Iar acolo era o turmă mare de porci, care păşteau pe munte; şi L-au rugat să le îngăduiască să intre în porci; şi le-a îngăduit. Şi, ieşind diavolii din om, au intrat în porci, iar turma s-a pornit de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar păzitorii porcilor, văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au dat de veste în oraş şi prin sate. Atunci au ieşit locuitorii să vadă ceea ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră diavolii îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos lângă picioarele lui Iisus, şi s-au înfricoşat. Iar cei care văzuseră le-au spus cum s-a mântuit cel îndrăcit. Şi L-a rugat pe El poporul ţinutului Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar Iisus a intrat în corabie şi s-a înapoiat. Dar bărbatul din care ieşiseră diavolii se ruga de El să-l lase lângă Dânsul; Iisus însă i-a dat drumul, zicând: întoarce-te în casa ta şi povesteşte cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi el s-a dus, vestind prin tot oraşul cât bine i-a făcut Iisus.

Mitropolit Bartolomeu Anania - Predica la Duminica Vindecarii demonizatului din tinutul Gadarei


The Most Beautiful Serbian Traditional Music - Bora Dugić / Prin cele ce se aud

joi, 20 octombrie 2016

| | | 0 comments

Atelier de pâine cu maia - Carte de la Moara de hârtie și Satul meșteșugurilor

| | | 0 comments

Sâmbătă, 29 octombrie, vă invităm la un eveniment menit să ne iniţieze în tainele unui aliment primordial, încărcat de semnificaţii şi simboluri, al cărui destin se împleteşte de mii de ani cu cel al omului. Hrană esenţială, pâinea - căci despre ea este vorba - este viaţă, bucurie, jertfă şi comuniune.

Împreună cu Corina Munteanu de la Atelierul de pâine, vă aşteptăm în Satul meşteşugurilor să descoperim secretele pâinii tradiţionale cu maia şi să ne bucurăm de un moment - resursă pentru viaţă şi sănătate.

„S-a înnoptat, s-a înfăşurat şi această zi. S-a înfăşurat, oare, şi vreo virtute?” - stareţa Macrina Vassopoulos

miercuri, 19 octombrie 2016

| | | 0 comments

Dumnezeu nu vrea nimic altceva de la noi, în afară de lucrarea duhovnicească zilnică. Este trebuinţă de multă stăruinţă în rugăciune. Dacă facem aceasta, chiar dacă vom cădea, îndată ne vom da seama de greşeala noastră şi ne vom pocăi. Să ne străduim să nu ne murdărim înscrisul. Să spunem: „S-a înnoptat, s-a înfăşurat şi această zi. S-a înfăşurat, oare, şi vreo virtute?” Să ne pregătim pentru Ierusalimul de Sus. La aceste zile să ne gândim, pentru că nu ştim ce ne aşteaptă şi ce se va întâmpla. De aceea trebuie să exploatăm timpul ce-l avem. Tăcere mai mult decât orice. Cel care rosteşte mai mult Rugăciunea, va avea mai multă bucurie. Acum când avem si Dumnezeiasca Liturghie în fiecare zi, biserica este plină de îngeri. Fiecare monahie are îngerul ei. Unii îngeri sunt bucuroşi, alţii întristaţi Cei care sunt bucuroşi, zboară, iar sora simte bună mireasmă şi fericire. Ceilalţi care plâng, spun: „Unde este sufletul meu? De ce mintea ei este în lume şi rătăceşte?”. Trebuie să-i odihnim pe îngerii noştri, deoarece ne păzesc şi se îngrijesc de noi, ca să nu cădem şi să ne vătămăm sufletul.

Rugăciune, cât mai multă cu putinţă. Vorbe, deloc. Pentru că discuţia are în ea egoism şi vorbă deşartă. Nouă ni se potriveşte Rugăciunea. Să ne agăţăm de grumazul lui Hristos şi al Stareţului şi să cugetăm că, pentru rugăciunile lui, Hristos ne va slobozi de toate patimile. Să luăm aminte să nu-L mâhnim făcând fapte nebinecuvântate. Cu cât vom odihni mai mult ochiul neprihănit al lui Dumnezeu, cu atât mai mult dumnezeiescul Har va lucra în sufletul nostru. Ucenicul este fără răspundere, primeşte binecuvântare, are bucurie şi veselie şi-L vede pe Dumnezeu. Să nu ne îndreptăţim atunci când Stareţa ne face observaţie, pentru că aceasta înseamnă egoism, chiar dacă avem dreptate. Când primim observaţiile, atunci Îl vedem pe Dumnezeu în sufletul nostru. În timp ce, atunci când începem cu „de ce”, „cum de mi-a spus mie aceasta Stareţa?”, „nu are discernământ”, pleacă Harul lui Dumnezeu. Este trebuinţă de smerenie. Atunci Dumnezeu Îşi va face sălaş înlăuntrul nostru şi în orice loc ne vom afla, ne vom odihni şi va fi pentru noi un loc ceresc. Este trebuinţă de silire în Rugăciu­ne, în împlinirea îndatoririlor şi a voii lui Dumnezeu. Fără osteneală, nimeni nu se va mântui. Tot ceea ce facem, facem pentru Maica Domnului şi nimic nu trece neobservat.

Sursa: Cuvinte din inimă/ stareţa Macrina Vassopoulos; trad.: ieroschim. Ştefan Nuţescu. - Bucureşti: Evanghelismos, 2015

Rockstar turned priest on a mission to help orphaned African children

| | | 0 comments
2016 Rockstar turned priest on a mission to help orphaned African children from P4k Videos on Vimeo.

Calea Babelor

marți, 18 octombrie 2016

| | | 0 comments

Sarcasm pe Facebook: „Alertă de trafic intens în Iași. Pe drumul către moaște se circulă babă la babă!”

Da, sunt din Iași. Locuiesc de 17 ani pe traseul Babelor către moaște. De 17 ani am străzile îngrădite, dau explicații jandarmilor, uneori merg pe jos, am mai mult de curățat la poartă, am găsit un portofel golit, într-o primăvară, pe sub frunze și zăpadă, cu acte de Babă în el, aruncat peste gard, în grădina mea, în toamnă, de un șmecher de hoț… și, împreună cu niște surori catolice dintr-un sat, am găsit Baba și i-am trimis actele…

Mă uit la mulțimea aceea de Babe (de copii, de tineri, de mai puțini moși, că bărbații sunt mai puțin rezistenți ori rămân cu animalele acasă ori sunt deja plecați la Domnul). Le privesc cum stau nopți la rând în frig. Eu mă culc la căldură (și tu), iar Babele stau ca fraierele și zgribulesc în ploaie, li se face rău, deranjează SMURD-ul & ambulanța deja ocupate, nu-i așa? cu chestii mai elevate în orașul nostru, capitală blablabla…

Dar nu cad prea multe Babe pe jos, că se sprijină unele pe altele. Se țin între ele drepte, fiecare cu păcatele și durerile ei, orideunde ar fi. Și se ațin așa, ca niște pinguini autohtoni osoși, unele de spatele altora, și toate împreună, de firul nevăzut care leagă durerea de speranță.

S-a fi făcut grâu`, maicî, pi la voi, anu‘ ista? Pi la noi, nu, c-o plouat… Șî, câți copchii zîci cî ai? Șî pi undi‘s, maicî? Ș-a mii, tăt diparti…Tăt duș cu treabî, au șî ii copchii la școli… Nu, niși a mii n-o vinit anu ista… da‘ cu ajutoru Sfintii poati vin la anu că de-amu sî cam gatî… s-o cam gătat cu viața noastrî… atâta bucurii mai avem șî noi… gându‘ la copchii și aișea, la Sfântî…”

Și mai fac un pas… și mai trec de un gând. Și mai spun o rugăciune, când le este frig, se mai încurajează… se mai contrazic unele cu altele, apoi se împacă, își mai dau un colț de pâine, doar au drum de dus înainte… poate mâine dimineață o să ajungă coada…

Uneori ies în stradă cu ceaiuri calde, cu porții de hrană fierbinte. Și ne bucurăm de a dărui, nu de a primi. Și fac asta împreună cu fiica mea. Cum aș putea s-o învăț, mai direct, respectul, compasiunea? La un curs de Personal Development?

Câteodată plouă crunt și e un frig de îți aduci aminte și păcatele nefăcute. Și de Sfânta Parascheva e frig când plouă, fraților. Anul ăsta, cât pentru cei zece în care nu a plouat… Când intru în casă: căldurică, Chopin pe youtube, supă fierbinte, sfeșnic cu lumânare aprinsă pe masă… bețișoare parfumate… subiecte… suntem ”normali”. Afară, lame de cuțit. Și ploi însemnate cantitativ. Cu intensificări ale vântului.

Vine noaptea. Dai să te culci. Te gândești că e alegerea Lor. Și… Vrei să scapi de Babe? Nu poți. Le vezi la televizor: umilite, arătate în posturi jenante, căutate cu lumânarea de niște mici șacali care, astfel, își ascut dințișorii pentru viitor.

Dar, slavă Domnului, Babele de la televizor parcă nu seamănă cu cele din rând. Eu mă duc de dimineață să verific. Când colo, ce văd? Mâinile crăpate, aspre, uscate și înnegrite de muncă, de frig, de zloată, de arșiță… Mâinile lor noduroase, cioturi închircite de cărat greutăți la animale, cu sacul, de la câmp…


Mă uit la Ele. Sunt Babele alea care s-au născut înainte sau chiar în timpul Războiului. Poate le-au fost răpiți tații ori frații de gloanțe. Sunt Babele care au dus Greul. Care au trecut prin foamete. Cărora li s-a furat averea. Babele care, pe când erau fete, n-au avut dosar bun și n-au mai făcut liceul ori vreo școală mai înaltă. Ai căror părinți, frați ori uncheși au înfundat pușcăriile comuniste.

Babele astea au trăit în carnea vieții lor mărirea și căderea epocilor. Ele Știu. Ele sunt Memoria. Pe fața fiecăreia citești Istoria țării, mai abitir decât în manualele actuale.

Babele astea au muncit la CAP-uri până la ultima sudoare. Babele au semănat, au prășit cu sapa, au cules, au cărat cu spinarea, au făcut snopi și au dat la dobitoace. Babele astea au mers pe lângă căruță sau car, să le fie mai ușor animalelor.


Pe spinarea Babelor s-au clădit fabricile, uzinele, spitalele, grădinițele și școlile. Babele au pansat rănile bolnavilor, Babele au spălat murdăria din toate birourile, din toate w.c.-urile, din trenurile, din grădinițele și școlile prin care am trecut. Babele au fost lângă bărbați pe șantiere. Babele astea au ridicat copii și au dat țării ăsteia inteligență cât în alte zece țări.

Babele au căutat găinile în fund să vadă dacă au ou să-l dea nepoților la oraș, ”să aibă oușor bun, de țară, maică…”. Babele astea au muls vacile și aduc la oraș brânză adevărată, ca să nu se mai spurce pruncii cu otrăvuri cu brand și preț din supermarket. Babele au făcut cozonacii și pâinea bună, cu cruce deasupra, păștile de Paști și ouăle înroșite.

Babele astea au adus pe lume miei, viței, pui de găină sau gâște fără număr, ele au dat la păsări, ele au dat la dobitoace, ele le-au gătit, ele le-au îngrijit. Și au grijit omul, copiii, casa și curtea, grădina, câmpul și cimitirul. Babele au zis ”Doamne ajută!” la vremi de grele încercări și au învățat să ceară ajutor de sus cu teamă și blândețe, pe când Omul lor suduia. Babele au moșit femeile și au învățat fetele să fie cinstite și cinstitoare. Babele au lăut pruncii și i-au vindecat la ceas de cumpeni. Babele astea mai știu câte un leac din plante sau câte o poveste ori descântec. În poala Babelor ăstora nepoții au primit o mângâiere aspră când părinții au plecat să spele domnești dosuri italiene pentru câțiva firfeurei.

Babele astea nu au avut curent și au învățat carte la lumânare. Dar au scris ori au ținut minte și au dus mai departe povești, cântece, snoave și tradiții. Babele au tors lâna oilor, au boit-o cu vopsele din flori de câmp, au cusut la lampă ii cu altițe, cămeși de mireasă și de mire, au țesut covoare, lăicere, cuverturi, grindare, au împletit șosete groase bărbaților care s-au dus la pădure să aducă un car de lemne, copiilor care s-au dus cu uratul ori la școală… Am întrebat o Babă de la Sucevița, care cususe astă-iarnă cămeșa soțului și iia ei, bătute de cruciulițe, de ieșiseră împreună, în straie aidoma, la o Mare și Sfântă Sărbătoare: ”Când ai cusut atâta, mătușă, în trei luni? Printri treabî, maicî!”. Stâlpi. Stâlpi de oameni ce țin și Cerul sus și Pământul jos, și mai duc și portul, în cel veac ce vine.

Babele astea ele au grijit vatra, casa, tinda, prispa și ograda, au vopsit gardurile, au albit ștergarele și au împodobit ferestrele și porțile. Babele au făcut masă mare cu zamă de cucoș, găluci cu carni și cuptioare de poale-n brâu și au așteptat oaspeți mari, copiii-domni, la hram ori la sărbători. Atunci și-au spălat mânurile mai abitir, numai că nu iese negreala, chiar cu sare de lămâie. Nu iese decât oleacă de sânge prin crăpăturile adânci, dar trece cu seu de oaie.

Babelor ăstora le-au murit copiii în burtă sau în leagăn din lipsă de medici, de medicamente ori de cunoștințe, pile și relații. Le-au murit bunii și străbunii, iar ele se tot țin de calendar, de biserică și de cimitir. Babelor ăstora capitalismul le-a luat și ce le mai rămăsese după comuniști. Le-a luat serviciul, demnitatea, copiii și nepoții. Lor nu le-au mai rămas decât pomenile, rugăciunile, lacrimile și batistele cu noduri în care stau ascunși câțiva lei. Și câțiva biscuiți ieftini.

Și niște sfinți. Cu care ele vorbesc, se sfătuiesc, la care se roagă și de la care nădăjduiesc ajutor. De la cine, altcineva, să aștepte? Copiii? Ocupați. Nepoții? Plecați după Pokemoni aka diplome. Statul? Care? Societatea civilă? Pe bune? Neamurile? Vecinii? Ei, da, neamurile și vecinii. Neamurile și vecinii de rând, la moaște. Să pupe un mort.


Pentru că, pentru ele, morții și viii sunt tot o lume. Iar sfinții sunt mijlocitorii. ”Da, Ghiță, așteaptă-mă, vin la Sân‘ Dunitru”, zicea mătușa mea, pe la Schimbarea la Față, omului ei, plecat în ceea lume, de aproape un an. Ea trăia la fel de conștientă și coerentă peste Tot. Glissando. Apoi se uita la mine și zicea: ”Îi ghini vițălu‘, c-o fost cam galeș? Da‘ vaca, ați dat la vacî? Sî culegi prunili, maicî, sî faci magiun la feti…” Apoi iar se uita la moșul Ghiță al ei din aer și vorbea cu el dându-i vești despre vițel… Și se muta cu ochii la Sfânta din icoană. ”Maicî Precistî, sî mă duci la Sân‘ Dunitru la omu‘ nieu”. Și exact la Sân‘ Dunitru s-a dus la întâlnire. Zis și făcut. Cu rânduială, rost și prin conlucrare.

Cele mai multe Babe nu știu de FaceBook. Pentru ele a Face înseamnă a Fi. Ele nu îți dau Like. Îți dau o binecuvântare, un măr, un ou, o poală de nuci sau de fasole. Nu virtual, în materie, maică. Nu au cont bancar, dar au un ban deoparte pentru nepoți. Babele pierd casele la inundații sau pământurile și pădurile, fraierite de primari. Dar ele mereu găsesc o încurajare pentru tine, cel venit cu Audi la țară. Pentru că ele, sărmanele Babe, de-atâta suferință, așteptare și credință, aproape că s-au sfințit așa, și ele, tot ținându-se de funia rugăciunii înălțate către Cer. Și s-ar duce în sus, să nu deranjeze ieșenii spilcuiți și miștocari…


Iar dacă încă nu te vezi și pe tine, acolo, printre ele, nu crede că nu ești în pomenit în rugi. Nu scapi. Noi toți suntem în rugile lor ”mult folositoare”. Căci dintr-o Cale de Babe ne tragem toți, ca niște frați estimp și în ist loc. Dacă nu crezi, uită-te la bunele și străbunele tale. Mai sunt ele fete mari cu obrajii rumeni? Poate prin tablouri vechi.

Alertă de trafic intens în zona Mitropoliei Iași. Se circulă Babă la Babă. Statui umblătoare de carne înghețată și rugă fierbinte. În miroznă de aspru busuioc și dulce mir. Babele-Arhanghel circulă prin frig, ploaie, pe Calea lor, tăcute. O dată pe an. Se văd și Ele cu Sfânta lor. Apoi, ca niște biserici mici și luminoase, mergând tot cu fruntea înainte, te întreabă, grăbite, jenate, în care parte-i gara. Se retrag. Duc cu ele busuioc, iconițe ieftine pentru cumătre și vecini, agheazmă pentru casă și animale. Și ne lasă singuri. Noi între noi. Ne lasă Iaș-ul, trafic-ul, Facebook-ul, mișto-ul, Mall-ul. Și Halloween-ul! Rămânem fiecare cool, trendy, stylish, cu deadline-urile, income-urile și insight-urile noastre.

Mă întreb, în termeni de management, dacă Babele astea, și-au atins, per total, ținta. Cât s-au căznit ele, cât au scos din carnea lor prunci, cât au zidit lut cu pleavă și balegă cu mâinile lor, cât au ridicat, cât au cărat, cât au stins jarul febrei vreunui om, cât s-au rugat, cât au plâns și au îngropat, totuși n-au putut clădi un strat cât de subțire de rușine care să stea pe veci în obrazul tuturor copiilor lor. Și asta, pentru că n-au cerut pentru ele nimic. Credeau că cineva va observa că li se cuvine un pic de onoare? Au așteptat ca buna educație să o dea școlile prin care copiii le-au trecut?

Ei bine, ele au rămas așa, simple și singure, cu modestia de femei străine, necunoscătoare și trecute. Și cu nădejdea, credința și dragostea lor. Și cu Sfinții. Și cu Dumnezeu.

Iar noi? Va trebui să reușim noi singuri să devenim o țară de oameni cuviincioși, care să le sărute mâinile și să își ridice pălăria în fața lor, a Babelor, oricine și oricare ar fi ele. Și să avem și noi atâta iubire, nădejde ziditoare, smerenie, bună-cuviință și putere câtă au Babele astea din viam senectute.

Dacă vrei, întoarce-le un bob de respect. Căci rândul și rânduiala Babelor a ținut osia țării și chingile neamului. Până acum. În veacul vecilor, le-om ține noi și-ai noștri.

Putea-vom?

Autor: Doina Filipescu

Monah de la mănăstirea Bogdana în faţa chiliei sale - anul 1900 / Prin cele ce se văd

| | | 0 comments
Sursa: Fototeca Ortodoxiei Romanesti

Cetatea mea

luni, 17 octombrie 2016

| | | 0 comments
Sursa: Jarek Charkiewicz (OrthPhoto)
Doamne, Tu eşti stânca mea şi tăria mea şi izbăvitorul meu. 
El e apărătorul meu... şi puterea mântuirii mele şi ocrotitorul meu şi adăpostul scăpării mele. (II Regi 22,2-3)

Adăpostul meu! Să ne amintim de toţi vrăjmaşii care nu ne slăbesc din ochi. Din viaţa trăită până acum vin către noi într-o adevărată cohortă. Tot ceea ce n-am reuşit să facem până la capăt, toate cugetele păcătoase, cuvintele răuvoitoa­re, influenţa nefastă asupra altora, toate acestea prind viaţă în închipuire, ne condamnă, ne urmăresc. Trecutul nu poa­te fi îngropat sau ascuns, nici redus la tăcere; el rămâne viu şi ne apasă. Dar avem un adăpost, o cetate, pe Iisus Hris­tos Domnul. „Păcatele noastre le-a purtat pe cruce cu trupul Său”; El „ne-a răscumpărat din blestemul legii, devenind El blestem de dragul nostru” (Galateni 3, 13). Aşa S-a dat pe Sine Domnul, făcându-ni-Se adăpost pentru izbăvirea şi mântuirea noastră. S-a luptat cu vrăjmaşii noştri, biruindu-i cu moartea Sa. „Drept aceea nici o osândă nu este acum pentru cei ce sunt ai lui Hristos Iisus” (Romani 8,1).

Moartea Sa atotiertătoare a suflat peste toate cele ale tre­cutului. „El este Izbăvitorul meu şi Apărătorul meu!” Mai mult, „El este stânca mea şi tăria mea”. In „adăpost” mă fe­resc de păcatele mele, aflându-mă sus, pe stâncă, ca într-o cetate, mă lupt cu ele. Fă-ţi mai întâi adăpost în Domnul, apoi ţine-te bine pe stâncă, ascunde-te ca într-o cetate. Fugi de păcatele tale, atâta timp cât nu ţi-ai găsit apărare în Dom­nul, fiindcă numai în El fiind, îţi poţi învinge păcatele.

Iată, suflete al meu, unde îţi stă biruinţa! Afară din adăpost vei fi învins; stând pe stâncă vei fi învingător. Rămâi acolo, în pofida vrăjmaşilor tăi. Stă în puterea noastră ca, întărindu-ne „pe stâncă”, să-i respingem pe duşmani, înconjuraţi fiind de un zid de netrecut: Atotputernicul, Atotbunul Dumnezeu.

Sursa: "Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu: 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului", Editura Sophia, 2008