Peştera Sfântului Daniil Sihastrul

vineri, 18 decembrie 2015

| | |

Sfântul Daniil Sihastrul s-a născut la începutul secolului al XV-lea, într-un sat din zona Rădăuți, primind la botez numele Dumitru. La vârsta de 16 ani, a fost tuns în monahism cu numele David la Mănăstirea „Sfântul Nicolae” din Rădăuți și apoi a fost hirotonit preot, devenind un duhovnic renumit. După un timp, s-a retras la schitul „Sfântul Lavrentie” de lângă Vicovul de Sus.

Dornic de mai multă liniște, a cerut să fie tuns schimnic, primind numele de Daniil, apoi s-a retras la Putna, pe malul pârâului Vițeu. Acolo a găsit o stâncă în care a dăltuit un paraclis, iar dedesubt o încăpere, săpată tot în piatră, care îi slujea drept chilie. Paraclisul are trei despărțituri (pronaos, naos și altar), o lungime de 9.25 metri și o înălțime de 2 metri. Între naos și altar se afla un mic iconostas, iar bolta a fost zugrăvită, fiind vizibile și astăzi urme de culori obținute din fierturi de plante. În peretele altarului este o scobitură mică, în care era așezată o icoană. Pe peretele naosului, lângă fereastră, se află săpată o cruce și câteva slove care datează din anul 1499.

Cronicarul Ion Neculce, în O samă de cuvinte, îl prezintă pe pustnicul Daniil ca un sfătuitor în vremuri grele pentru ţară şi ca un scump sfetnic al Sfântului domnitor Ştefan cel Mare.

La chilia de la Putna a venit Sfântul Ştefan cel Mare să ceară sfat şi îmbărbătare în anul 1451, după uciderea tatălui său Bogdan al II-lea, la Reuseni. Sfârşindu-şi rugăciunea, pustnicul Daniil îl primi pe viitorul voievod în săraca sa chilie şi, după ce-i ascultă spovedania, îi prooroci că va avea să devină domnitor al Moldovei, ceea ce s-a și întâmplat în anul 1457.

După sfințirea în 1470 a bisericii Mănăstirii Putna, sihastrul Daniil s-a retras în pădurea de pe malul râului Voroneț, sub stânca Șoimului, unde și-a continuat viața monahală.

Astăzi, Chilia Cuviosului Daniil Sihastrul este loc de pelerinaj pentru toţi cei care vin să se închine la Mănăstirea Putna.

Sursa: Doxologia