Patriarhul Daniel – Doctor Honoris Causa al Universităţii Titu Maiorescu

vineri, 11 decembrie 2015

| | |

Universitatea Titu Maiorescu din București i-a acordat joi, 10 decembrie 2015, titlul de Doctor Honoris Causa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru contribuţia excepţională la dezvoltarea Bisericii şi asumarea rolului şi importanţa ei în viaţa societăţii.

Evenimentul a avut loc în Aula Universităţii, în prezenţa Senatului instituției de învățământ superior, a autorităților de stat, a reprezentanților mai multor culte din România și a peste 500 de studenți.

Laudatio (discursul de elogiere) a fost rostit de Prof. univ. dr. Iosif Urs, Președintele Universității Titu Maiorescu, menţionând că Patriarhul României este „o călăuză spirituală pentru identitatea, demnitatea și afirmarea românilor în lumea de azi”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, al şaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a venit cu un suflu nou în fruntea Bisericii, cu gândul de a o întări şi de a o înnoi, de a o creşte, de a o face mai solidă şi mai puternică pentru astăzi şi pentru viitor. Întemeietor, ziditor şi înnoitor, a adus în fruntea Bisericii noastre o viziune nouă, construită pe conştiinţa şi demnitatea credinţei strămoşeşti prin care a oferit un cadru nou de dezvoltare şi de evoluţie ortodoxiei româneşti. Viziunea şi fapta Patriarhului se întemeiază pe conştiinţa că Biserica şi credinţa reprezintă factori esenţiali ai identităţii spirituale a individului şi a societăţii. Întărirea şi dezvoltarea Bisericii înseamnă consolidarea identităţii şi conştiinţei de sine a poporului. De aceea, a construit biserici, de aceea a vrut ca fiecare sat din România să aibă un lăcaş de rugăciune, de laudă şi mulţumire către Dumnezeu. Dezvoltând Biserica a întărit structura de rezistenţă a acestei naţiuni”, a spus Profesorul Iosif Urs.

După decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității Titu Maiorescu, Patriarhul României a mulțumit instituției pentru acest titlu academic.

Dorim să mulţumim în mod deosebit Universităţii «Titu Maiorescu» pentru această onoare pe care ne-a făcut-o astăzi. Am acceptat acest nou doctorat Honoris Causa pentru a încuraja cooperarea dintre Universitate şi Biserică spre binele comun al societăţii şi pentru a aprecia la rândul nostru dinamica acestei Universităţi care are nouă facultăţi, este relativ tânără, dar foarte creatoare, dinamică şi promiţătoare. Desigur, un mod suplimentar de motivaţie sentimentală este şi faptul că Titu Maiorescu a fost nepot de episcop după mamă. Mama sa, Maria Popasu, a fost sora Episcopului Ioan Popasu al Caransebeşului care a păstorit 24 de ani la Caransebeş, între anii 1865 - 1889”, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul României a rostit apoi cuvântul „Originea religioasă a dreptului, secularizarea lui şi nevoia actuală de dialog interdisciplinar” din care redăm un fragment. Cuvântul integral poate fi citit aici.

Dreptatea din credinţă dăruită de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor, este una împlinitoare și înnoitoare în raport cu Legea Vechiului Testament. Astfel, dreptatea sau îndreptarea dobândită prin credința în Hristos depășește legalismul bazat pe formalism și autosuficiență, structurat prin atenția excesivă spre detalii exterioare. Dreptatea din credinţă invocată în Evanghelia și în epistolele Noului Testament nu este doar o lucrare formală și exterioară. Ea implică o stare și o angajare lăuntrică, o transfigurare a puterilor omului prin experiența harului, o spiritualitate a comuniunii personale a omului cu Dumnezeu.

Dreptatea nu este o lucrare realizată pentru imagine socială, pentru dobândirea aprecierii opiniei publice. Mântuitorul Iisus Hristos Se adresează ucenicilor, atenționându-i în acest sens: «Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel nu veți avea plată de la Tatăl vostru din ceruri» (Matei 6, 1).

Dreptatea care derivă din credinţa în Hristos este distinctă în raport cu dreptatea Legii Vechi și a popoarelor politeiste sau păgâne (căci există şi o dreptate a păgânilor, care din fire fac cele ale legii naturale – conform învățăturii Sfântului Apostol Pavel din epistola către Romani 2, 14-15). Dreptatea izvorâtă din credinţă presupune deopotrivă dimensiunea interiorității, a discreției şi a relației de iubire smerită faţă de Dumnezeu şi de oameni. În acest sens, Iisus spune ucenicilor Săi: «Căci zic vouă că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor» (Matei 5, 20)”.

Patriarhul României a primit și medalia omagială „25 de ani de la înființarea Universității și 175 de ani de la nașterea lui Titu Maiorescu”.

Sursa: Basilica