Sprijinul de la bugetul de Stat pentru culte reprezintă 0,2% din bugetul de stat sau 0,08% din PIB-ul României

luni, 4 martie 2013

| | |19 februarie 2013: BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE ne informează că:

Întrucât în această perioadă mai multe persoane răuvoitoare vehiculează în presă cu scopul vădit de a exagera valoarea fondurilor primite de Cultele religioase din România ca sprijin financiar din partea Statului, pentru corecta informare a opiniei publice prezentăm datele din bugetul de Stat pe anul 2013, puse la dispoziţia Patriarhiei Române de Ministerul Finanţelor Publice:

Finanţare Culte 2013: 487, 4 milioane lei din care 276,9 milioane lei pentru salarizarea personalului clerical, 174,1 milioane lei pentru salarizarea personalului neclerical şi 36,4 milioane lei sprijin pentru construcţii, restaurări etc.

Suma de 487,4 milioane lei reprezintă 0,2% din bugetul de Stat pe anul 2013, respectiv 0,08% din PIB-ul României pe anul 2013.

De menţionat faptul că majoritatea contribuabilior la bugetul de Stat şi la bugetele locale sunt de confesiune ortodoxă. 
 

Sursă: BASILICA