7 Martie: Colocviile Putnei, Ediția a XIII-a, Institutul de Istorie "Nicolae Iorga", Bucureşti

miercuri, 6 martie 2013

| | |


Mormântul Sfântului Ştefan cel Mare din biserica Mănăstirii Putna


Pe 7 martie începând cu ora 9.30, sub egida Centrului de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare” al Sfintei Mănăstiri Putna, se va desfăşura, la Bucureşti, la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, ediţia a XIII-a a Simpozionului internaţional de istorie Colocviile Putnei.

Colocviile Putnei sunt dedicate în special istoriei Sfântului Ştefan cel Mare şi istoriei Mănăstirii Putna. Această ediţie va cuprinde două secţiuni: De la „sfântrăposaţii înaintaşi” la „marele Io Ştefan voievod” şi „Mănăstirea lui dragă”. Vor prezenta comunicări: Acad. Şerban Papacostea (Bucureşti), Prof. Univ. Dr. Ştefan S. Gorovei (Iaşi), Prof. Univ. Dr. Maria Magdalena Székely (Iaşi), Conf. Univ. Dr. Olimpia Mitric (Suceava), Lector Univ. Dr. Liviu Pilat (Iaşi), cercetătorii Ivan Biliarsky (Sofia) şi Nagy Pienaru (Bucureşti), Arhim. Policarp Chiţulescu (Bucureşti), Drd. Ioan Augustin Guriţă (Iaşi), Ierom. Dosoftei Dijmărescu, monahii Timotei Tiron şi Iustin Taban (Mănăstirea Putna). Comunicările vor prezenta noi informaţii despre: Alexandru cel Bun, Moldova lui Ştefan cel Mare în cronicile străine, manuscrise şi documente din secolele XV-XVI, Mitropolia Moldovei în secolul XVIII şi Mănăstirea Putna în secolul XVIII şi în secolul XX.

Centrul de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare” al Sfintei Mănăstiri Putna a fost înfiinţat la 2 ianuarie 2005, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. Întemeierea lui nu a fost întâmplătoare. În cursul activităţilor ştiinţifice circumscrise anului comemorativ „Ştefan cel Mare şi Sfânt” – 2004 s-a conturat nevoia existenţei, la Mănăstirea Putna, a unei structuri care să trezească şi să menţină interesul pentru cunoaşterea trecutului nostru şi care să impulsioneze cercetarea lui.

Scopul Centrului este cercetarea istoriei epocii ştefaniene şi a istoriei Mănăstirii Putna. De la înfiinţare până în prezent, Centrul a organizat la Mănăstirea Putna şi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi unsprezece ediţii de comunicări ştiinţifice, sub numele Colocviile Putnei. Dat fiind caracterul unitar al monahismului bucovinean în perioada de ocupaţie austriacă (1775-1918), începând cu ediţia a IX-a, Simpozionul Colocviile Putnei cuprinde şi o secţiune dedicată istoriei mănăstirilor din Bucovina în această epocă.