A apărut numărul 7 al Revistei Tabor

joi, 4 iulie 2013

| | |


Cuprins

THEOLOGICA
CRISTIAN SONEA
Educaţie religioasă confesională sau educaţie religioasă ecumenică? ...........5
VASILICĂ NICA
Ideea de epectază în opera lui Traian Dorz, poetul Oastei Domnului ..........13
MIHAI-SILVIU CHIRILĂ
A zecea Fericire ................................................... 26

ESEU
CONSTANTIN CUBLEŞAN
Conferinţe radiofonice religioase (Gala Galaction) ............................... 35
DAN CIACHIR
Amintiri ........................................................................................... 40
MIRCEA GELU BUTA, ADRIAN ONOFREIU
Preocupări culturale româneşti în Bistriţa anului 1907. Consemnări din presa vremii. 51
ROXANA CRISTIAN
Văpaia sfântului Ilie ...........................................................61
ELENA DULGHERU
Arta picturii cu lumină – De la Dionisie la Yuri Holdin – ............................. 66
IULIA MARIA RĂDAC
Experienţa religioasă în poezia Constanţei Buzea ..................................73

INTERVIU
,,O frază dacă o scrii de la tine, cu o frază înmulţeşti tezaurul unui popor, al unui neam.”
Interviu cu Înaltpreasfinţitul Justinian Chira realizat de Călin Emilian Cira....81

RECENZII
Pr. Dr. FLORIN DOBREI, Revista teologică „Altarul (Mitropolia) Banatului (1944-1947; 1951-2011) – repere monografice, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Editura Învierea a Mitropoliei Banatului, Cluj-Napoca – Timişoara, 2013, 719 pag. (SORIN COSMA)

HARALD HEPPNER, EVA POSCH (Eds.), Encounters in Europe’s Southeast. The Habsburg Empire and the Orthodox World in the Eighteenth and Nineteenth Centuries / Întâlniri Sud-Est europene. Imperiul Habsburgic şi lumea ortodoxă în secolele XVIII-XIX, Verlag Dr. Dieter Vinkler, Bochum, 2012, 283 pag. (ION CÂRJA)

NICOLAE BOCŞAN, GABRIEL-VIOREL GÂRDAN, IOAN-VASILE LEB, Andrei Şaguna. Corespondenţa V, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, 287 pag. (MIRCEA-GHEORGHE ABRUDAN)