Revista Tabor nr 4, aprilie 2014

duminică, 30 martie 2014

| | |


 

Vă aducem la cunostinţă trimiterea la tipar a unui nou număr al revistei Tabor (nr 4, aprilie 2014). Spre informare vă prezentăm mai jos cuprinsul lui. Vă mai anunţăm că numărul viitor al revistei va avea ca temă epoca brâncovenească.

THEOLOGICA

TEODOROS ZISIS
Mângâierea celor îndoliaţi. Scrisorile de consolare ale Sfântului Vasile cel Mare ..........5

ION ALEXANDRU MIZGAN
REMEMBER: 13 aprilie 1204 – 13 aprilie 2014. 810 ani de la jefuirea Constantinopolului de către cruciaţii apuseni! ....... 17

NICOLAE-CORIOLAN DURA
Taina Sfi ntei Spovedanii (Mărturisirii) ..................... 25

SILVIU-MIHAI CHIRILĂ
„Când Cel Preaînalt, pogorându-Se…” Analiză comparativă a intervenţiei divine în istorie la Turnul Babel şi Cincizecime .... 32

ADRIAN MEDAN
Hristologie şi soteriologie în actul prefigurator al jertfei mielului pascal ............... 45

PETRU BUTA
„Să se îndrepteze rugăciunea mea...” în Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. Prochimen sau Antifon? ...57

ESEU

ILEANA MIRONESCU
PAUL STERIAN, creatorul creştin polivalent ..............67

IOAN ST. LAZĂR
Gânduri despre icoană ca teo-antropologie .......................72

DAN CIACHIR
Treptele mării ..................................................76

MIRCEA GELU BUTA
Percepţia Bizanţului într-o Europă unită şi postmodernă ..................81

SILVIU CRISTIAN RAD
Calitatea purifi catoare a suferinţei – de la păcat la iertare – personajul Raskolnikov din Crimă şi pedeapsă .88

RECENZII ................................................................................... 95

LUCIAN MIC, Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române din Banat cu Biserica Ortodoxă Sârbă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Presa Universitară Clujeană – Editura Episcopiei Caransebeşului, Cluj-Napoca – Caransebeş, 2013, 403 p. (MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN)

GHEORGHE FLEŞER, IOANA RUSTOIU, Biserica ortodoxă „Învierea Domnului” din Sebeş, Alba-Iulia, Editura Altip, 2005, 68 p. (MIHAI-OCTAVIAN GROZA)