PF Daniel, fragmente din cuvântul de Anul Nou 2016

sâmbătă, 2 ianuarie 2016

| | |

În prima zi a Anului Nou civil, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului. Tot pe 1 ianuarie se face și pomenirea Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei.
La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care s-au aflat Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Fragmente din cuvântul PF Daniel:

Tăierea împrejur a fost specifică în vremea aceea iudeilor. Sfântul Pavel însă ne arată că tăierea împrejur după trup nu mai are semnificaţie pentru cei care cred în Hristos fiindcă El aduce o altă tăiere împrejur, şi anume una după duh sau duhovnicească. Aceasta înseamnă Sfântul Botez. Prin Botez noi devenim făptură nouă, om nou care trăieşte în comuniune, nu în despărţire de Dumnezeu, şi care se luptă cu păcatul, se curăţeşte de păcate prin pocăinţă şi creşte spiritual. Botezul creştin a înlocuit tăierea împrejur după trup, de aceea Sfântul Apostol Pavel o numeşte tăiere împrejur duhovnicească, iar Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune mai precis în ce constă această tăiere împrejur duhovnicească şi anume ea este o îndepărtare a gândurilor pătimaşe şi a pornirilor pătimaşe ale simţurilor de la omul raţional care crede în Hristos şi îi slujeşte Lui. Deci, este o înduhovnicire, o îndepărtare a tot ceea ce este înclinaţie spre păcat şi aceasta nu se face cu bisturiul, ci prin rugăciune, prin post, prin săvârşirea faptelor bune, prin citirea Sfintelor Scripturi, prin lucrarea harului lui Dumnezeu în viaţa noastră.”

Creşterea duhovnicească în înţelepciune şi har este cheia evangheliei de astăzi, […] unul dintre sfinţii care au arătat această creştere duhovnicească în mod deosebit a fost Sfântul Vasile Cel Mare.”

Sfântul Vasile cel Mare a trăit o viaţă ascetică, a devenit monah şi a înfiinţat o mănăstire lângă râul Iris şi de la el avem regulile monahale, Regulile mici şi Regulile mari. Sfântul Vasile cel Mare este în primul rând un păstor învăţător, mare tâlcuitor al Sfintei Scripturi. În general sunt foarte cunoscute scrierile lui la cele şase zile ale creaţiei numite Hexaimeron. Cele şase zile din Cartea Facerii sunt comentate de el; acesta arată o cultură deosebită despre creaţie, despre univers, despre firea făpturilor. Sfântul Vasile este, de asemenea, un apărător al dreptei credinţe în faţa ereziilor lui Arie, a lui Macedonie şi a lui Eunomie. El apără dumnezeirea lui Hristos, dumnezeirea Duhului Sfânt, după cum se vede în cartea «Despre Duhul Sfânt» care este un tratat de teologie dogmatică, şi este un apărător al cunoaşterii tainice a lui Dumnezeu arătând că Dumnezeu nu poate fi cunoscut în fiinţa Lui, dar poate fi cunoscut prin lucrările Lui, prin energiile Lui”.

Anul nou civil ne cheamă la sfinţirea timpului, la folosirea lui pentru a ne apropia de Dumnezeu Cel Unul Sfânt care este mai presus de timp, dar care din iubire de oameni S-a făcut om şi a vieţuit în timp, în lume, Mântuitorul Iisus Hristos Împăratul Veacurilor.”

La 1 ianuarie ne întrebăm ce am făcut bine în anul care a trecut şi ce bine vom săvârşi în anul în care am intrat. Trebuie să ne gândim la trecut şi să preluăm din trecut ceea ce a fost bun şi să continuăm în prezent şi în viitor; de asemenea, să săvârşim fapte bune spre slava lui Dumnezeu şi a noastră mântuire. Tuturor vă dorim ani mulţi şi binecuvântaţi cu sănătate şi mântuire, iar celor ce poartă numele de Vasile sau Vasilica şi derivate le dorim ani mulţi cu sănătate, bucurie şi ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună.”

Sursa: Basilica