Mănăstirea Putna - Calendar de birou 2016

vineri, 29 ianuarie 2016

| | |

Dumnezeu a depănat 550 de ani din caierul timpului de când, în 10 iulie 1466, Sfântul voievod Ștefan cel Mare a pus piatra de temelie a Mănăstirii Putna.

Iar obștea de astăzi aduce smerită mulțumire Treimii celei de o Ființă și nedespărțită, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Dumnezeul nostru cel bun și iubitor de oameni, de la care tot binele este, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria, ocrotitoarea acestei mănăstiri și ctitorilor și viețuitorilor de la începuturi și până în prezent pentru cei 550 de ani de Ortodoxie și românism la „altarul conștiinței naționale” – mormântul slăvitului voievod.