Stareţa Macrina Vassopoulos - Cuvinte din inimă

vineri, 7 aprilie 2017

| | |
OrthPhoto

Nobleţea este o măreţie pentru om şi mai ales pentru omul duhov­nicesc. Să nu vorbim cu asprime, pentru că asprimea împiedică Harul lui Dumnezeu. Să exploatăm timpul nostru, deoarece ne va părea rău pentru aceste clipe şi nu le vom mai găsi. Să rostim continuu Rugă­ciunea, ca să simţim dulceaţa dumnezeiescului Har. Nu discuţii, ca să pierdem zilele în zadar.

Sursa: Cuvinte din inimă / Stareţa Macrina Vassopoulos; trad.: ieroschim. Ştefan Nuţescu. - Bucureşti: Evanghelismos, 2015