Părintele Serafim Rose: „Adevărata criză este acceptarea sau negarea de către noi a lui Hristos" / Cuvinte despre bărbăţia duhovnicească (13)

miercuri, 16 octombrie 2013

| | |„Nihilismul vremurilor noastre se găseşte în toate şi cei ce nu aleg, cu ajutorul lui Dumnezeu, să lupte împotriva lui, în numele deplinătăţii Fiinţei Dumnezeului celui viu, sunt înghiţiţi deja de către el. Am fost aduşi la marginea prăpastiei neantului şi, fie că îi recunoşteam ori nu natură, vom fi înghiţiţi de către ea fără nădejde de scăpare, prin afinitatea faţă de neantul atot-prezent din noi - doar dacă nu ne agăţăm de credinţă deplină şi sigură (care, îndoindu-se, nu se îndoieşte) în Hristos, fără de Care nu suntem nimic..."

„Interpretările facile ale „crizei", ale „alegerii" ce ne stă dinainte, abundă; a ţine parte oricăror dintre aceste interpretări iluzorii este osândire. Adevărata criză este acum, precum a fost mereu, înlăuntrul nostru; este acceptarea sau negarea de către noi a lui Hristos. Hristos este criza noastră; El cere de la noi totul sau nimic, şi această „problemă" pe care ne-o înfăţişează este singura care are trebuinţă de răspuns... Îl alegem pe Dumnezeu, Care singur ESTE, sau pe noi, neantul, abisul, Iadul? Vremea noastră este întemeiată asupra neantului; dar acest neant, inexplicabil nouă, înfăţişează, celor ce îl pot încă percepe, criza tuturor oamenilor din toate vremurile, cu deplină claritate şi inconfundabil. Vremea noastră spune, dacă putem a o asculta, să îl alegem pe Dumnezeul cel viu."