Părintele Rafail Noica: Despre spovedanie și duhovnicie (3)

sâmbătă, 12 octombrie 2013

| | |


Un amănunt al duhovniciei: taina spovedaniei. Ştim că preoţii trebuie să ţină taina spovedaniei. Dar să nu credeţi că asta e numai ca să ocrotim de durere şi de ruşine şi ca să încurajăm sufletul care vine la noi să se deschidă fără frică. Nu este numai asta; este o lucrare mult mai mare. În taina duhovniciei, precum probabil toţi ştiţi, mai ales a spovedaniei, nu poate să pătrundă diavolul. Dar diavolul, care e şi viclean, nu numai rău, ştie el cum să învârtă lucrurile ca să ghicească. Dar cu cât îl lăsăm să ghicească mai puţin, cu atât o să avem mai mult răgaz să se întărească sufletul care vine la noi.

Aş vrea să adaug că în Rusia ţarista era o lege civilă conform căreia, în drept, mărturia preotului era fără valoare. Era multă persecuţie şi atunci, în vremea lui Petru cel Mare, împotriva Bisericii, dar acesta era un lucru într-adevăr minunat, fiindcă prin asta legea voia să ocrotească taina duhovniciei; preotul să nu aibă dreptul să dea mărturie, nici bună, nici rea, fiindcă nu e vorba de asta în preoţie, ci e vorba de a păstra taina duhovniciei. Dar nu numai preotul, fiindcă nu este numai o etică profesională, ca pentru doctori, ci este, iarăşi, o lucrare în duh.

Dacă ucenicul nu păstrează taină, apoi taina este aproape anulată. Fiindcă dacă începe ucenicul să spună: „A, duhovnicul meu mi-a spus aşa şi pe dincolo”, două lucruri se întâmplă: tu, ca duhovnic, nu poţi să dai prăjitura unuia şi bici celuilalt pentru acelaşi păcat, după înţelepciunea ta de duhovnic ştiind ce anume îl va mântui şi pe unul şi pe celălalt, pentru că este nevoie ca duhovnicul – vorbim din nou de putere, a putea da viaţa – să aibă libertate să dea unuia prăjitura şi altuia bici, ştiind că unul prin prăjitura se va mântui şi altul prin bici. Dar dacă fiecare începe să vorbească, o să se smintească. Şi la Avva Pimen avem o semismintire dintr-asta, dar el era mult prea înţelept ca să se smintească. Auzind că duhovnicul îi spusese lui: „Lasa gândurile să intre şi luptă-te cu ele în inima”, iar altuia: „Nu lăsa că gândurile să intre în inimă, ci leapădă-te de ele cum vezi că au venit”, tânărul Pimen s-a dus înapoi la avva şi l-a întrebat: „Ce e asta, că mie îmi spui una şi celuilalt părinte altceva?” Duhovnicul i-a răspuns: „Pimen, fiule, mi-ai spus să-ţi vorbesc ca sufletului meu; ca sufletului meu ţi-am vorbit. Eu ţi-am spus ce fac eu!” Şi părintele Sofronie explica aşa: călugărul celălalt era – hai să zicem o erezie – „călugăr de rând” (om de rând nu există; fiecare e diferit, dar totuşi, există un adevăr şi în asta); nu ajungea la un anumit nivel de duhovnicie.

Dacă ar fi lăsat gândurile să intre în inima lui, şi-ar fi spurcat inima şi nu se ştie cine ar fi biruit -sau, în orice caz, s-ar fi slăbit foarte mult prin aceste gânduri. Pimen însă era aşa de plin de har în tinereţea lui, că – spunea părintele Sofronie – duhovnicul a observat că în orice caz harul ar fi biruit în inima lui. Dar el, fiind aşa de plin de har, dacă nu lăsa gândurile să intre, să se lupte cu ele în inima lui, nu ar fi ştiut mai multe elemente – aici vorbim de elemente omeneşti şi de experienţa omenească – care îi vor fi fost de mult folos în povăţuirea celorlalte suflete. Pimen ştia nu numai calea harului, dar şi vicleşugurile gândurilor celor rele, fiindcă se luptase cu ele în inimă. Şi într-adevăr, a devenit un „pimin”, adică un pastor, aşa cum proorocise unul: „Pimen, pastorale, de numele tău va răsună toată pustia”. Vedeţi, nu numai în duh era mare, dar duhovnicul l-a pregătit şi cu arme mai omeneşti, de care este nevoie.

Acum vreau să revin la temă: unuia i-a spus albă şi altuia i-a spus neagră. Este nevoie ca duhovnicul să aibă libertatea asta. Dacă ştiţi că ucenicul păstrează taina, puteţi să faceţi cu el ce vreţi – adică mântuire, nu aşa cum se spune: „faci ce vrei”. Dacă ştiţi că nu ţine taina, o să fiţi cu mâinile încătuşate în duhovnicia voastră fiindcă ucenicul nu va ţine taina. Dar nu e numai asta; e, iarăşi, o taină mai mare, o taină în duh: când ucenicul risipeşte cuvintele şi povăţuirile pe care i le-a spus duhovnicul, vrăjmaşul nostru prinde mai repede de veste ce s-a întâmplat, care e punctul slab, şi ştie unde să atace. Uitaţi-vă la povestea din rai (îngăduiţi-mi să parafrazez, ca să aduc mai la zilele noastre conversaţia): după ce Dumnezeu i-a spus lui Adam: „Din toate acestea vei mânca, dar din acel pom să nu mănânci, pentru că în ziua în care mănânci vei muri” (nu aş zice că îl opreşte, ci îi dezvăluie tainele cele din rai) vine şarpele la Eva, pentru că a găsit-o mai slabă – nu ştiu de ce, dar se vede că acesta era faptul – şi începe a-i spune: „Nu cumva Dumnezeu ţi-a vorbit ceva de pom, de a mânca, a nu mânca…?” – o trage de limbă.

Mă iertaţi că parafrazez în felul ăsta, dar el era mult mai înţelept şi n-a vorbit aşa cum vorbesc eu acum; a vorbit mult mai la sigur, ca şi cum ştia el toate. Aşa face înşelătorul şi prin oameni, şi prin gânduri (adică vrăjmaşi văzuţi şi nevăzuţi), ne trage de limbă. Şi sărmana Eva, ca un copil nevinovat, îi spune tot. Noi spunem în rugăciune „că nu voi spune taina Ta vrăjmaşului Tău”, dar Eva îi spune: „Dumnezeu a zis că din toate putem mânca, dar numai din pomul acela de-acolo să nu mâncăm, fiindcă vom muri”. „Ăă, bun! Acum ştiu unde să dau!” – zice dracul. Şi ştim cum a lovit şi ştim unde a lovit.

Lucrul acesta trebuie evitat în taina duhovniciei. Formaţi ucenicii pe calapodul ăsta: taina să rămână taină, aşa cum făcea Biserică la început. Spovedania nu este un lucra neapărat tainic. Au fost mai mulţi, ca şi cel din „Scara”, care s-au spovedit public. La început, spovedania era publică. Dar aş zice: ce fel de public, pentru că cei care ascultă duhovniceşte, cei care sunt în stare să plângă cu durerile fratelui păcătos, care este păcătos ca mine, ca mine n-ajunge la slavă lui Dumnezeu şi care este în stare să se roage plângând şi aude taina spovedaniei cu rugăciune. Păi, dracul nu poate intra în unul ca acesta, cum nu poate intra în duhovnic. Aşa era comunitatea din Ierusalim. Dar am căzut cu toţii. Acum nu numai că nu putem asculta, dar ne smintim. Şi poate chiar, cum spunea o poveste, ca un duhovnic descoase pe un copil mic în spovedanie dacă n-a făcut cumva asta şi aia, şi la un moment dat copilul spune: „Nu, asta n-am făcut-o, dar e o idee bună!” Adică i-a băgat în minte ce să facă.