Revista Tabor nr. 9, septembrie 2014

vineri, 12 septembrie 2014

| | |

Vă anunţăm apariţia unui nou număr al revistei Tabor (nr. 9, septembrie 2014). Spre informare, vă prezentăm mai jos cuprinsul lui. Vă mai anunţăm că numărul viitor va avea tema "Religia şi Ştiinţa".

THEOLOGICA

† NIKOLAOS HATZINIKOLAOS
Ascultare şi libertate în teologia Părintelui Sofronie ......................................5

VASILICĂ NICA
Rugăciunea şi numele lui Iisus în opera lui Traian Dorz ............................ 11

TIBERIU ROŞU
Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi problema secularizării averilor mănăstireşti .............................................................................................. 35

EVOCĂRI

DAN CIACHIR
Arhaism şi anticomunism ........................................................................... 45

MIRCEA GELU BUTA
O întâlnire neaşteptată ............................................................................... 49

ILEANA MIRONESCU
Virgil Cândea, un om de excepţie .............................................................. 53

BORIS BUZILĂ
De la „cincinalul” ateist la idolatrizarea lui Stalin .........................................57

ESEU

CONSTATIN CUBLEŞAN
Ortodoxia ca mărturisire a conştiinţei naţionale (Prea Fericitul Iustin Moisescu) .................................................................................................................... 63

IOAN ST. LAZĂR
Constantin Brâncoveanu între timpul istoric şi timpul liturgic ..................... 66

IOAN MORAR
Constantin Brâncoveanu – model de dăruire – .......................................... 70

EUGEN DORCESCU
Metafora în psalmul 79 (80) ........................................................................81

DUMITRU HORIA IONESCU
Speranţă şi timp ......................................................................................... 85

RECENZII .................................................................................................................... 93
DANIEL ALIC, Eparhia Caransebeşului în perioada păstoririi episcopului Miron Cristea, (1910-1919). Biserică şi Societate, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, Editura Episcopiei Caransebeş, 2013, 449 pagini (RALUCA BOTOŞ)

IULIU-MARIUS MORARIU, Stări, momente şi personalităţi ale Ortodoxiei transilvane. Pasaje insuficient reliefate istoriografic, Târgu-Jiu, Editura Academica Brâncuşi, 2013, 182 p. (MIHAI-OCTAVIAN GROZA)


MIHAELA PALADE, Iconoclasmul în actualitate. De la „moartea lui Dumnezeu” la moartea artei, Editura Sophia, Bucureşti, 2005 (SORINA ELENA AMIRONESEI)

Date suplimentare găsiţi aici.