Mănăstirea Putna: Slujba Parastasului de 40 de zile pentru acad. Dan Hăulică și colocviul „Jertfă și creație”

miercuri, 17 septembrie 2014

| | |
  La Mănăstirea Putna vor avea loc slujba Parastasului de 40 de zile pentru acad. Dan Hăulică (sâmbătă, 20 septembrie, ora 10) și colocviul „Jertfă și creație” (18-20 septembrie). 
 Slujba Parastasului de 40 de zile pentru acad. Dan Haulică va avea loc la Mănăstirea Putna, sâmbătă, 20 septembrie, ora 10.
 În calitate de președinte al fundației „Credință și Creație. Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta”, Dan Hăulică a fost spiritul tutelar al colocviului anual al fundației, desfășurat la Mănăstirea Putna, începând cu anul 2007. La sărbătorirea a 300 de ani de la martiriul Sfinților Brâncoveni, colocviul din acest an are tema  „Jertfă și creație” și se va desfășura în perioada 18-20 septembrie.

  Programul este următorul:

Colocviul
Jertfă și creație
Putna, 18-21 septembrie 2014

Joi, 18 septembrie 2014
Ora 17:00 – Te Deum în Biserica Mănăstirii Putna. Pelerinaj la mormântul Maicii Benedicta

Ora 17:30 – Deschiderea Colocviului în Sala Mare a Mănăstirii Putna
•Binecuvântarea IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților
•Întâmpinare pentru tema colocviului – Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna
Catapetesme. Pictură de Traian Cherecheș, cu mesajul Gândul spre mai sus și mai bine al regretatului acad. Dan Hăulică, președinte de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă
•Prof. univ. Ion Pop – Cuvânt de deschidere pentru colocviul Jertfă și creație.

Ora 18:30 – 21:00 Sesiunea I. Moderator: acad. Alexandru Zub
•Arhimandrit Melchisedec Velnic – Jertfa hristică
•Cassian Maria Spiridon – Pregătirea sufletească a Brâncovenilor întru jertfă și  martiraj
•Ion Pop – Ioan Alexandru și Imnele Brâncoveanului
•Elena Murariu – „Mărgăritare brâncovenești în filmul Puterea Viziunii de Marilena Rotaru”

Vineri, 19 septembrie 2014
Ora 09:00 – 11:15 Sesiunea a II-a. Moderator: Oliv Mircea, critic de artă
•Doina Mândru – Despre modelul cultural al lui Constantin Brâncoveanu
•Costion Nicolescu – Martirul și poetul. Sfântul Constantin Brâncoveanu și fiii lui în imnele lui Ioan Alexandru
•Cristina Cojocaru – Activitatea ctitoricească și everghetică a doamnelor din familia lui Constantin Brâncoveanu
•Gheorghiță Geană – Istoria românilor ca apocatastază

Ora 11:30 – 13:45 Sesiunea a III-a.  Moderator: Adrian Alui Gheorghe, scriitor
•Alexandru Zub – Cunoaștere de sine și creație. Valeriu Anania
•Andrei Ionescu – Edificiul jertfei, Meșterul Manole
•Monah Iustin Taban – Moartea omului vechi și nașterea omului nou în Taina  Călugăriei
•Ilie Luceac – Săvârșitorul unui monument istoric al unei epoci artistice uitate și cutremurătoarea jertfă a muceniciei
•Mihai Șleahtițchi – Conexiunea sacrificiu-creație în concepție psihanalitică

Ora 16:00 – 18:00 Sesiunea a IV-a. Moderator: prof. univ. Ion Pop
•Daniel Cristea-Enache – I. D. Sârbu în socialismul real
•Adrian Alui Gheorghe – Poezia în închisorile comuniste
•Raluca Naclad – Foița de săpun, palimpsest al identității carcerale. Note pe marginea memoriilor lui Ion Ioanid, „Închisoarea noastră cea de toate zilele”
•Maria Șleahtițchi – Introspecția și retrospecția eu-lui în literatura detenției politice din Basarabia. Două studii de caz
•Sorin Lavric – Rețeta capodoperei. Petre Pandrea și Gavril Vatamaniuc
Portrete ale martirilor din închisori – lucrări de Silvia Radu

Ora 18:15-20:30 Sesiunea a V-a. Moderator: Prof. univ. Maria Șleahtițchi
•Ștefan Afloroaei – Sacrificiu și sens al morții
•Protosinghel Teofan Popescu – Dumnezeiasca Euharistie în versurile lui Daniel Turcea
•Alexandrina Cernov – Leca Morariu și eminescologia bucovineană
•Eugenia Bojoga – Jertfa intelectualilor basarabeni pentru păstrarea limbii  române
•Adrian Muraru – Ignatie de Antiohia, tralienii și o scrisoare
•Preot Ioan Pintea – Despre poezia creștină
•Constantin Chiriac – Recital din Lucian Blaga

Sâmbătă, 20 septembrie 2014
Ora 10:00 Slujba parastasului de 40 de zile pentru acad. Dan Hăulică – Biserica Mănăstirii Putna

Ora 16:00 – 17:45 Sesiunea a VI-a. Moderator: prof. Teodora Stanciu
•Vizitarea expoziției de pictură Horea Paștina
•Oliv Mircea – Asceză și creație. Marginalii la poetica picturii lui Horea Paștina
•Lansări de cărți și reviste
O Dumitru Irimia – „Limbajul poetic eminescian”
                                    –  „Studii eminesciene”
O Adrian Alui Gheorghe – „Urma”, „Laika” – romane
O Aurel Dumitrașcu – Adrian Alui Gheorghe – „Frig sau Despre cum poezia ne-a furat moartea” – roman epistolar
O Alexandru Mironescu – „Admirabila tăcere”. Jurnal (1967-1968), ediție de Marius Vasileanu
O Alexandrina Cernov – Revista „Glasul Bucovinei”, 20 de ani de existență
O Protosinghel Dosoftei Dijmărescu – „Caietele de la Putna” nr. 7/2014

Ora 18:00 – 21:00 Sesiunea a VII-a. Evocări acad. Dan Hăulică
•Constantin Chiriac – Metanie pentru părinte. Recital de poezie religioasă
•Evocări – acad. Dan Hăulică – de:
O George Banu – text
O Alexandru Zub
O Ion Pop
O Doina Mândru
O Grigore Ilisei
O Silvia Radu
O Dacian Andoni
O Neculai Păduraru
O Oliv Mircea
O IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților
O Arhimandrit Melchisedec Velnic
O Vocea acad. Dan Hăulică din Fonoteca Mănăstirii Putna
•Vizionare film În căutarea urmelor și a sinelui de Grigore Ilisei
•Cuvinte de rămas bun:
         O Ion Pop – rector colocviu „Jertfă și creație”, Putna, 2014
O Grigore Ilisei, vicepreședinte al Fundației „Credință și Creație”
O Arhimandrit Melchisedec Velnic