Unicul bine

marți, 28 februarie 2017

| | |
Oksana Lugovaya (OrthPhoto)

Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta... şi-ntru tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului. (Facere 12, 3)

Vai, ce mulţi sunt cei ce ar vrea să primească binecuvân­tare de sus şi care, în realitate, nu fac decât să trăiască doar pentru ei! Nu înţeleg că supremul, unicul, adevăratul şi cel mai profund bine constă în a trăi pentru alţii, a împărţi cu ei tot ce au primit.

În aceasta constă adevăratul sens al vieţii, singurul care ne face liberi. Numai cei binecuvântaţi de Dumnezeu pot fi o binecuvântare pentru alţii. Vrei să primeşti binecuvân­tarea dată lui Avraam? Urmează-L pe Domnul; dă tot ce ai şi vei fi izvor de apă vie. Vrei să fii o binecuvântare pentru aproapele tău? Fă din tine un pământ nou. Dacă te-ai unit cu Hristos, răstigneşte-te împreună cu El, sloboade rădăcini în împărăţia Sa, pentru a fi transmiţător al binecuvântării Sa­le. Numai cei ce trăiesc în Hristos pot întinde braţ de spri­jin fraţilor ameninţaţi de pieire. „Voi binecuvânta pe cei ce te binecuvântează”, zice Domnul, Care va înălţa un zid în jurul lui Avraam, pe care îşi va pune pecetea Sa. Pe cel ce şi-a întărit inima întru Domnul pe acela Domnul îl va lua sub sfânta Sa pază, ca să nu se mai teamă de uneltirile dia­volului şi de cele ale oamenilor, fiindcă pentru el „toate i se lucrează spre bine” (Romani 8, 28).

Izvor de apă vie fiind, El ne va împlini, la timpul pe ca­re îl va socoti nimerit, toate cele de lipsă. Ne va da credinţă, nădejde, răbdare, putere, ca să mergem înainte cu credinţă, nu „cu vedere”.

Să ne încredinţăm Domnului fără şovăire. Fiindcă, de bună seamă, El nu ne va lăsa în beznă, ci ne va lumina calea cu lumină cerească. „Căile drepţilor întocmai ca lumina lu­minează, merg înainte şi lumină răspândesc, până-n plinul zilei” (Proverbe 4, 18).

Sursa: "Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu: 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului", Editura Sophia, 2008