Moscova: 412.000 persoane s-au închinat la ​D​arurile magilor adus​e de la Muntele Athos

sâmbătă, 18 ianuarie 2014

| | |MOSCOVA, 14 ianuarie - Mai mult de 400.000 de persoane s-au închinat în Moscova la Darurile magilor, aduse în Rusia de la Muntele Athos din Grecia.

Conform Evangheliei Sfântului Matei, cei trei înțelepți au fost conduşi de Stea până în Betleem, la locul în care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos. Ei s-au închinat Pruncului și i-au dăruit aur, tămâie și smirnă. Părți din acestea sunt păstrate din sec. XV în Mănăstirea Sfântul Pavel de la Muntele Athos.

Darurile, care pentru prima dată au părăsit Grecia, au fost expuse în Catedrala Iisus Mântuitorul din Moscova, în perioada 07-13 ianuarie.

În prezent, ele se află în Sankt Petersburg, unde oamenii se pot închina la ele până pe 17 ianuarie. Apoi vor fi expuse şi în Minsk și Kiev.

Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: „Unde este regele iudeilor, Cel care S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui și am venit să ne închinăm Lui”.

Și auzind, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Și, adunând pe toți arhiereii și cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: „Unde este să Se nască Hristos?” Iar ei i-au zis: „În Betleemul Iudeii, că așa este scris de proorocul: Și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși Conducătorul, Care va paște pe poporul Meu Israel”.

Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua și, trimițându-i la Betleem, le-a zis: „Mergeți și cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă îl veți afla, vestiți-mi și mie, ca, venind și eu, să mă închin Lui”.

Iar ei, ascultând pe rege, au plecat și, iată, steaua pe care o văzuseră la Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și a stat deasupra, unde era Pruncul. Și, văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte.

Și, intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, și, căzând la pământ, s-au închinat Lui; și, deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie și smirnă. Iar luând înștiințare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor (Matei 2, 1-12).

Sursă: Drum european