Azil politic: Va fi Europa invadată de persoane ce se declară homosexuale?

miercuri, 15 ianuarie 2014

| | |
 de J.C. von Krempach,J.D, 7 noiembrie 2013

Corectitudinea politică are preţul său: ori de câte ori este vorba de probleme legate de homosexualitate, instanţele de judecată parcă îşi pierd raţiunea. Rezultatul este uneori ridicol, uneori pur şi simplu periculos.

Hotărârea din 7 noiembrie 2013 a Curţii de Justiţie a UE (CJEU) se încadrează în această ultimă categorie. Se afirmă că „a fi homosexual” este un motiv pentru care se poate obţine azil în UE, în cazul în care actele homosexuale sunt pedepsite în ţara de origine a persoanei care cere azil politic. Hotărârea este răspunsul CJEU la o întrebare preliminară adresată de Dutch Raad van State, având în vedere trei solicitări de azil politic din Sierra Leone, Uganda şi Senegal, în care persoanele interesate declarau că sunt homosexuale.

Deficienţa acestei hotărâri constă în aceea că nu reuşeşte să facă o distincţie între, pe de o parte, atracţia faţă de o persoană de acelaşi sex şi, pe de altă parte, săvârşirea de acte homosexuale. În multe ţări, comiterea actelor homosexuale este supusă urmăririi penale, ca act de indecenţă, în schimb, nimeni nu a auzit de vreo tară în care „a fi homosexual” este considerat a fi o infracţiune.

Dar cum poate „fi“ cineva homosexual? Curtea pare să adere la mitul complet neştiinţific şi nedemonstrat că homosexualitatea este o trăsătură înnăscută a persoanei în cauză, ca şi cum ar fi genetic predeterminată. Acest lucru este în întregime fals şi este de ajuns pentru a pune în discuţie validitatea concluziilor Curţii. Hotărârea este susţinută de o interpretare stângace şi neglijentă a verbului auxiliar „a fi”: o persoană nu „este” homosexuală în acelaşi sens în care se spune că cineva este bărbat, femeie, bătrân său persoană cu handicap. Şi dacă e suficient să obţii azil politic doar aparţinând unui “anumit grup social” aflat în atenţia legilor criminale, nu s-ar putea spune acelaşi lucru despre pedofili, hoţi, jefuitori de bănci sau chiar mafia siciliană?

Comiterea actelor homosexuale este o alegere deliberată de la care cineva se poate abţine. Prin urmare, întrebare nu este dacă homosexualii alcătuiesc un anumit grup social”, ci dacă e normal ca  legiuitorii din ţările din lumea a treia să incrimineze actele homosexuale şi dacă dorinţa de a avea contacte homosexuale fără riscul de a fi pedepsit poate fi considerată un motiv suficient pentru a cere azil politic.

Aceasta ridică, de asemenea, câteva întrebări practice importante pe care se pare că CJEU nu le-a luat în considerare până acum. În special, trebuie remarcat faptul că Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), într-un raport emis în urmă cu câţiva ani, a susţinut că supunerea la teste, cu scopul de a verifica veridicitatea afirmaţiei unei persoane care cere azil politic şi s-a declarat homosexual, este „un tratament inuman şi degradant” şi deci inadmisibil. Desigur, s-ar putea obiecta că FRA are o reputaţie dubioasă şi că opiniile ei juridice nu sunt obligatorii. Şi, într-adevăr, lăsând de o parte întrebarea dacă sunt sau nu tratamente inumane şi umilitoare, sunt şi alte motive serioase pentru care se poate pune în discuţie tipul de teste pe care FRA le aplică pentru a demonstra homosexualitatea unei persoane. Cert este că actuala hotărâre a CJEU nu oferă nicio soluţie prin care se poate demonstra  homosexualitatea unei persoane care cere azil. Se pare că este suficient ca o persoană să se declare homosexuală şi orice încercare din partea autorităţilor statelor membre UE de a verifica această afirmaţie devine „inumană”.

Prin urmare, cu această hotărâre, CJEU pare să fi creat un mod 100% sigur de a obţine azil în UE, ilustrând încă o dată, riscul sistemic care se creează atunci când se dă prea multă putere unui sistem judiciar deconectat şi distant, care nu îşi pune problema impactului potenţial al deciziilor sale. Mă întreb ce se va întâmpla când această nouă aberaţie judiciară se va răspândi, ceea ce este posibil peste câteva zile, dincolo de zona Sahel. Va fi invadată Europa de imitatori homosexuali?


                                                                         Traducere: Dacia Anamaria Velicu


Căutăm voluntari care să traducă articole din engleză, franceză, spaniolă, italiană sau rusă. Pentru detalii puteţi scrie pe adresa: redactievremuri@gmail.com