Suntem copiii lui Dumnezeu / Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu

luni, 22 mai 2017

| | |

Tatăl nostru Carele eşti în ceruri. (Luca 11,2)

Tatăl nostru! Cât de puţin ne dăm seama ce înseamnă aceste cuvinte! Hristos ne-a dat un Tată. în timpul vieţii Sa­le pământeşti a spus în repetate rânduri: „Tatăl vostru cel ceresc”. Această înfiere a proclamat-o cu o tărie deosebită înainte, dar şi după moartea şi învierea Sa. „I-ai iubit pe ei aşa cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17, 23), îi spune Tatălui.

Acum însă, când auzim aceste cuvinte, începem să ne între­băm: E oare cu putinţă ca iubirea purtată Fiului Unul-Născut să se reverse în aceeaşi măsură şi asupra noastră? Hristos aşa a spus; El Îl cunoaşte pe Tatăl şi I-a cerut să ne înfieze drept răsplată pentru pătimirea Sa. Ridicându-se din mormânt a spus „Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru” (loan 20, 17).

Înfierea pe care ne-a făgăduit-o s-a realizat. Apostolul Ioan, cunoscând valoarea, bucuria şi calităţile acestei înfieri, avea să exclame: „Vedeţi ce iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca noi să ne numim fii ai lui Dumnezeu!” (I Ioan 3,1).

Această înfiere îi adună pe toţi credincioşii. Avem un Ta­tă şi în El suntem toţi dintr-un neam. Un neam mai presus de oricare altul, în care suntem mai apropiaţi unii de alţii şi care e mai durabil decât oricare alt neam. Avem acces nelimitat la acest Tată, Lui trebuie să-I spunem toate necazurile şi toate grijile noastre, la El să venim ca la un izvor de bunătate pen­tru toţi cei care nădăjduiesc întru El. În El se adună toate ini­mile, fiindcă există „un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, Care este pentru toţi şi prin toţi şi-ntru toţi” (Efeseni 4, 6).

Sursa: "Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu: 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului", Editura Sophia, 2008