Apele limpezi ale vieţii

luni, 9 ianuarie 2017

| | |
Autor: Goran Boricic (OrthPhoto)

Aşa zice Domnul Dumnezeu Cel ce te-a făcut (...) nu te teme... Că Eu le voi da apă celor ce însetaţi umblă în ţinuturi fără apă. (Isaia 44, 2-3)

El se arată înţelegător faţă de toate nevoile noastre, pentru că El ne-a făcut, cu mâna Sa, ne-a dat chip, întocmai ca olarul care dă chip lutului său, după cum îi convine. Şi nu încape îndoială că Făcătorul Se va îngriji de facerea mâini­lor Sale. „Nu te teme, că Eu le voi da apă celor însetaţi, pre­tutindeni”. Iată ce ne spune: Oriunde vor fi ţinuturi fără apă, oriunde vor fi însetaţi, va fi şi izvor de apă vie. Aşteptăm cu jind, în fiecare clipă, prezenţa Lui, mântuirea Lui, ştiind că ne-a făgăduit râuri de apă vie.
A despicat o stâncă şi au curs ape, în pământ fără de apă râuri au alergat” (Psalmi 104,41). Aşa ceva poate face numai Dumnezeu. O viaţă grea este, de cele mai multe ori un deşert, un pământ sterp, neroditor, pe care tot lucrându-l, ni se stoar­ce ultima picătură de vlagă. Se întâmplă ca necazul să nu ne îmblânzească, ci, dimpotrivă, să ne înăsprească sufletul, dar când Domnul îşi va întinde mâna asupra necazului nostru, când va bate în porţile inimii noastre împietrite, atunci se vor revărsa asupra noastră râuri de apă vie, vindecătoare, în stare să dea vlagă şi celor mai aride şi sterpe pământuri.
Chiar şi atunci când puterea noastră sufletească este atât de istovită, încât am ajuns să nu mai simţim noi înşine setea, să nu pregetăm a ne încredinţa Lui - fiind convinşi că suntem un pământ uscat, care duce lipsă de roua cerească —, să-L rugăm să ne trimită râuri de apă ca să ude şi să reînvie pustiul din noi. El ne va uşura, ne va îndeplini cu prisosinţă cererile, mai mult decât ne-am putea închipui, ne va ogoi setea sufletului.
În Sfânta Scriptură stă scris: „Şi mi-a arătat un râu al apei vieţii, strălucitor, ca de cristal, care izvorăşte din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului” (Ap 22, 1). Cât timp această apă va curge, sufletele însetate vor putea veni să bea din ea pe săturate, fiindcă „din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa” (Psalmi 35,8). Ne aşteaptă deplinătatea nesfârşitelor bucu­rii, când supărările pământeşti vor trece şi când Domnul ne va găsi pregătiţi să gustăm fericirea cerească, cea pe care ne-a pregătit-o nouă.

Sursa: "Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu: 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului", Editura Sophia, 2008