Icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului: "Gorgoepicusa" ("Grabnic Ascultătoarea")

duminică, 1 septembrie 2013

| | |Icoana Maicii Domnului numită "Gorgoepicusa", adică "Grabnic Ascultătoarea", este o icoană făcătoare de minuni păstrată în Mănăstirea Dochiariu, în Sfântul Munte Athos, Grecia. Aceasta icoană este una dintre cele mai iubite şi renumite icoane ale Maicii Domnului, din întreg Sfântul Munte. Icoană este zugrăvită în fresca, pe exteriorul peretelui estic al trapezei, iar trapeza se afla în partea stângă a intrării în curtea mănăstirii Dochiariu.

În legătură cu această icoană a Maicii Domnul, din vechime, ni s-a păstrat mărturisita următoarea minune. În anul 1664, călugărul Nil, având ascultarea la trapeza mănăstirii, obişnuia să vină de la bucătărie ţinând în mână o făclie aprinsă. Făclia, precum era în vreme, fiind unsă cu smoală, scotea un fum negru şi înnecăcios.

Zilnic, în drum spre sala de mese, călugărul Nil trecea pe lângă o icoană a Maicii Domnului, zugrăvită în fresca, pe unul dintre pereţii exteriori ai trapezei. Într-o zi, călugărul a auzit o voce zicând: "Călugăre, nu mai trece pe aici, cu lumânarea aprinsă, care atâta fum îmi lasa pe icoană.” Nepricepând cuvântul, ori crezând că este vreo glumă facauta de vreun frate, călugărul şi-a văzut mai departe de treaba lui.

La scurt timp însă, el auzi iarăşi vocea aceea, în acelaşi loc, zicând: "Monahule nesimţitor, cât ai să mai necinsteşti icoana mea?" Pe loc, călugărul a rămas orb. Abia atunci a înţeles călugărul acela că Maica Domnului îi vorbise, că una ce rabda zilnic fumul cel negru şi înnecăcios ce ieşea din făclia lui. După această întâmplare, părinţii au aşezat sub icoana un vas pentru ars tămâia, astfel încât trapezarul să cinstească tot timpul pe Maica Domnului.

Călugărul orb, Nil, îşi petrecea tot timpul său într-o strană, în faţa icoanei, rugându-se acesteia spre a-l ierta şi vindecă. Maica Domnului s-a arătat drept mijlocitoare a rugăciunilor călugărilor, care au dus la vindecarea orbului. Maica Domnului a spus călugărilor că ea este cea care le înalţă rugăciunile la Dumnezeu, de aceea şi numele ei este "Gorgoepikousa", adică "Grabnic Ajutătoare".

După multă pocăinţă, înaintea icoanei Maicii Domnului, călugărul Nil a auzit din nou vocea cea minunate, zicând: "Monahule, rugăciunile tale au fost primite. Eşti iertat şi vei vedea din nou. Spune-le părinţilor şi fraţilor care se nevoiesc aici că Eu sunt Maica lui Dumnezeu Cuvântul, a doua după Dumnezeu, ocrotitoarea Sfintei Mănăstirii acesteia, a Arhanghelilor şi a Sfântului Ierarh Nicolae. Să vină către mine în orice nevoie şi-i voi asculta pe ei, şi pe orice creştin ortodox ce va veni către mine cu evlavie, căci eu sunt Grabnic Ascultătoare - Gorgoepikousa."

După această întâmplare, părinţii mănăstirii Dochiariu au blocat culoarul acela, aşa încât nimeni să nu mai treacă pe acolo, ci fiecare să poată sta să se roage în faţa sfintei icoane. Mai târziu, părinţii au construit un paraclis în cinstea icoanei Maicii Domnului "Grabnic Ascultătoarea", în care au aşezat o copie a frescei, ferecata în aur şi argint.

În faţa acestei icoane se cântă zilnic Paraclisul Maicii Domnului. Maicii Domnului "Grabnic Ascultătoarea" este un izvor neîncetat de mângâieri şi tămăduiri, ea fiind cinstită în întreaga lume, mai ales ca ocrotitoare a familiilor creştine şi, în mod special, că ajutătoare pentru femeile care nu pot naşte prunci.

Rugăciune la icoana Maicii Domnului "Grabnic Ajutătoarea":

Stăpâna Preabinecuvântata, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, Ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi rău de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţa aleargă la tine!

Căzând la Icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revărsa asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire.

Cercetează-ne, Preabună, pe noi, robii tăi, cu darul tău şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri. Izbăveşte, Atotmilostiva Stăpână, toate oraşele şi satele, ţara aceasta (şi Mănăstirea aceasta) de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică.

Şi slobozeşte pe robii tăi (N) şi mă slobozeşte pe mine robul tău (N) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, că fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.