Unirea sufletului cu Dumnezeu / Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu

vineri, 4 august 2017

| | |

Cu dor am dorit să mănânc acest Paşti cu voi, mai înainte ca Eu să pătimesc. (Luca 22, 15)

Paştile sunt simbolul strânsei apropieri, a sfintei comu­niuni, a legăturii neîntrerupte pe care Domnul doreşte să o stabilească cu fiecare suflet. Cât de mult tinde Domnul către această unire vie, continuă! Este o taină pe care trebuie să o simţi, ca să ajungi la o permanentă relaţie sufletească cu Domnul, din prima până în ultima clipă, o relaţie pe deplin posibilă. Pe unii Domnul îi învredniceşte de ea încă de aici, de pe pământ. Atunci credinciosul va umbla în lumină, fi­indcă Hristos este lumina lumii şi lumina fiecărui suflet.
Dacă ochiul tău e curat, tot trupul tău va fi luminat” (Matei 6, 22). Să nu vă temeţi de locurile întunecate, unde nu pătrunde lumina; totul va fi în lumină, dacă lumina lui Dumnezeu îţi pătrunde fiinţa. Un ochi curat mult înseam­nă! Să nu credeţi că este simplu şi uşor! Ochiul curat, aţin­tit direct şi ferm către un singur scop, este ochiul pregătit să întâmpine şi să suporte privirea lui Dumnezeu, chiar şi cu preţul vieţii: „Şi când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui, ca mort” (Apocalipsă 1,17). Va trebui ca cel ce vrea într-adevăr să trăiască, să suporte această moarte, această în­frângere, această prăbuşire. Dacă te vei uita cu ochi curat la Domnul cel răstignit şi ridicat în slavă, atunci şi cea mai mi­că dorinţă a Sa îţi va fi ţie lege veşnică, neschimbată. Te vei grăbi să îndeplineşti sfânta Sa voie. Duhul lui Dumnezeu va fi cu tine şi paza cerească te va apăra de-a pururi.
Chiar dacă ai fost rănit în lupta cu viaţa, chiar dacă ţi-ai vărsat sângele, îţi vei aduce darul cu bucurie şi recunoş­tinţă la picioarele Domnului, iar când va veni El întru sla­va Sa, îţi va spune: „Robul acesta Mi-a fost credincios în lume”. Apoi te va îndemna: „Intră întru bucuria Domnului tău” (Matei 25, 21). Atunci îţi vei pleca capul tău ostenit la sânul Celui ce te-a iubit şi vei rămâne în veac cu El.

Sursa: "Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu: 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului", Editura Sophia, 2008