Drumul sufletului / Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu

joi, 31 august 2017

| | |
Autor: Мария Василева (OrthPhoto)

De aceea, încingeţi-vă coapsele cugetului, fiţi treji, nădăjduiţi pe de-a-ntregul în harul pe care-l veţi primi la arătarea lui Iisus Hristos. (I Petru 1,13)

În aceste cuvinte ale Apostolului Petru sunt enunţate cele trei trepte care i-au marcat şi împărţit viaţa. A început prin a-şi încinge coapsele cugetului, adică a-şi întări con­vingerea că viaţa poate fi trăită cu uşurinţă. Nimic nu-l în­spăimânta, era gata să meargă pe mare fără să se clatine, în­fruntând furtuna.

Apoi a urmat o nouă perioadă, aceea a lucidităţii, trezviei. Încrederea în sine a dispărut şi a început să vadă viaţa în ne­gru, furtunile vieţii l-au doborât. Nu i s-a mai părut cu putin­ţă mersul pe mare, nici măcar posibilitatea de a înota. Rămas singur, a strigat, disperat, din adâncul sufletului: „Scapă-mă, că mă înec!” A urmat a treia fază, „nădăjduind în harul pe care îl va primi”. Scrutându-şi viaţa, L-a văzut pe Cel ce este Izvo­rul vieţii. A descoperit supremul adevăr: să nu se mai bizuie pe sine, ci pe Dumnezeu. A fost un moment de adâncă sme­renie, dar şi de avânt sufletesc. Şi-a recunoscut neputinţa dar, în acelaşi timp, s-a convins că valurile furioase îl vor aduce la liman de linişte, cel pe care i-l pregătise Dumnezeu.

Aşa te conduce Domnul şi pe tine, suflete al meu! Mai întâi îţi apare Hristos într-o lumină calmă, pe un cer fără nori. Se apropie de tine pe vreme frumoasă. Dar nu te lasă prea mult timp în linişte. Ca să te smerească, te pune la în­cercare: îţi „trimite” furtuni, talazuri furioase şi nu se gră­beşte să-ţi întindă o mână de ajutor.

Dar încercarea îţi este spre folos, ai nevoie de ea, te va învăţa multe. Prin ea vei cunoaşte durerea altuia, care, ase­menea unei verigi, te va uni cu marea familie a omenirii. În sfârşit, vine şi liniştirea. Domnul înaintează pe valuri, se lasă o linişte adâncă, în care se aude dumnezeiescul glas: „Eu sunt! Nu te teme!” Atunci primeşti harul „la arătarea lui Iisus Hristos”.

Sursa: "Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu: 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului", Editura Sophia, 2008