Curtea Supremă din Alabama: "copiii nenăscuţi sunt persoane cu drepturi şi trebuie protejaţi prin lege."

marți, 22 ianuarie 2013

| | |


De John-Henry Westen
  
11 Ianuarie 2013 (LifeSiteNews.com) - Astăzi Curtea Supremă de la Alabama a susţinut că termenul de "copil" din legea care protejează cetăţenii statului Alabama de efectele substanţelor chimice periculoase se referă atât la cei născuţi, cât şi la cei nenăscuţi.

Cazul a ajuns la Curtea Supremă printr-un apel al Amandei Kimbrough care a recunoscut că a fumat metamfetamină cu trei zile înainte de a-l naşte prematur pe fiul său Timmy.

Născut la 25 de săptămâni, Timmy nu a supravieţuit decât 19 minute după naştere şi s-a constatat că a murit de "intoxicaţie acută cu metamfetamină".

Hotărârea arată că "Decizia Curţii de astăzi este în concordanţă cu recunoaşterea juridică larg răspândită care spune despre  că sunt persoane cu drepturi, care trebuie protejate prin lege. Astăzi", a mai adăugat instanţa, "singurul domeniu major în care copiiilor nenăscuţi le este refuzată protecţia legală este avortul, iar acea negare este numai din cauza hotărârii în cazul Roe."

"Mai mult, decizia în cazurile prezente este în concordanţă cu Declaraţia Drepturilor din Constituţia statului Alabama, care prevede că «toţi oamenii sunt egali în libertate şi independenti; că ei au fost înzestraţi de către Creator cu drepturi inalienabile, printre care sunt viaţa, libertatea şi căutarea fericirii.»"

Procurorul General al Alabama, Luther Strange a salutat hotărârea printr-o declaraţie. "Curtea a ratificat argumentul nostru că politică publică a statului nostru este aceea de a proteja viaţa, atât a celor născuţii, cât şi a celor nenăscuţii", a spus Strange.

"Este o victorie extraordinară aceea că în Alabama Curtea Supremă a afirmat valoarea tuturor vieţilor, inclusiv ale copiilor nenăscuţi ale căror vieţi sunt printre cele mai vulnerabile dintre toate."

Cazul Ankrom vs. Statul Alabama a implicat două cazuri, care au pus întrebarea dacă legea din Alabama împotriva expunerii la substanţe chimice a copiilor poate fi aplicată copiilor nenăscuţi care sunt expuşi intrauterin la droguri ilegale. Curţile de apel din Alabama au confirmat condamnările mamelor - acuzate pe baza legii de protecţie a cetăţenilor de substanţele chimice periculoase - copiii acestora fiind găsiţi intoxicaţi cu droguri ilegale la naştere.

Mathew Staver, fondator şi preşedinte al Liberty Counsel, care a intervenit în acest caz din partea statului Alabama, a declarat că organizaţia sa "aplaudă" decizia."În legile privind vătămările corporale, omuciderile, infracţiunile, moştenirile şi dreptul imobiliar, tendinţa este de a recunoaşte copilul nenăscut ca fiind o fiinţă umană cu protecţie legală, nu doar o «potenţială» fiinţă umană", a spus acesta.

"Cazurile privind avortul ale Curţii Supreme a S.U.A sunt o aberaţie a legii şi au un statut singular, iar acel statut va dispărea într-o zi."

Organizaţia Liberty Counsel a depus o contestaţie în acest caz, care a furnizat Curţii Supeme din Alabama o prezentare istorică a protecţiei juridice a copiilor nenăscuţi, datând din Grecia Antică până în prezent.

Aici se arată că legile de Drept Comun din Anglia şi Statele Unite - susţinute de breslele medicilor şi oamenilor legii - recunoşteau faptul că "viaţa este darul imediat al lui Dumnezeu, un drept inerent al fiecărui individ şi începe -  conform acestora - imediat ce fătul este capabil să se mişte în pântecul mamei."

Această înţelegere a rămas opinia dominantă în Statele Unite până la mijlocul secolului 20, când o schimbare socială a determinat "liberalizarea" legilor penale, inclusiv a restricţiilor împotriva avortului, culminând cu cazurile referitoare la avorturi Roe vs. Wade şi Doe vs. Bolton. În acesle cazuri, Curtea Supremă a considerat că nenăscuţii nu sunt "persoane" şi nu pot fi protejate de dreptul la viaţă stabilit prin Constituţie.