Botezul Domnului

sâmbătă, 5 ianuarie 2013

| | |

APOSTOLUL

TIT 2, 11-14; 3, 4-7; Fiule Tit, harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, învăţându-ne pe noi să lepădăm fărădelegea şi poftele lumeşti şi, în veacul de acum, să trăim cu înţelepciune, cu dreptate şi cu cucernicie; şi să aşteptăm fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Hristos Iisus, Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea şi să-Şi curăţească Lui popor ales, râvnitor de fapte bune.

Iar când bunătatea şi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat, El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt, pe Care L-a vărsat peste noi, din belşug, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ca îndreptându-ne prin harul Lui, să ne facem după nădejde, moştenitorii vieţii celei veşnice.

EVANGHELIA

MATEI 3, 13-17;

În vremea aceea a venit Iisus din Galileea, la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan însă îl oprea, zicând: eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? Iar Iisus răspunzând, a zis către el: lasă acum, căci aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci Ioan L-a lăsat. Iar după ce s-a botezat Iisus, în clipa când a ieşit din apă, iată, cerurile s-au deschis şi Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel şi venind peste Dânsul. Şi iată un glas din ceruri, care a zis: Acesta este Fiul Meu cel iubit, în Care bine am voit.


*
IPS Bartolomeu Anania:

Veniţi fiecare cu bună cuviinţă să vă luaţi Aghiasma, aşa cum primiţi Anafura şi Sfânta Cuminecătură. Este un act de participare. Să nu se aştepte nimeni să o primească ambalată, ca la băcănie. Aghiasma este un lucru sacru, la ea se vine cu bunăvoinţă şi credinţă. Să veniţi cu credinţă! Aghiasma nu este o apă miraculoasă despre care se spune că poate să… Aghiasma este sfântă şi sfinţită, şi vă spun asta din prisma unui om bătrân care a stat în faţa minunilor săvârşite de Sfânta Aghiasmă pe care o ai în casă şi pe care o foloseşti la nevoie, fie gustând pe nemâncate, fie stropind casa. Aşa să o primiţi: cu credinţă, dragoste şi speranţă. Ascultă mai mult…

*
Părintele Dumitru Stăniloae:
Boboteaza este una dintre cele trei mari sărbători legate de Domnul Hristos. S-a încercat să se spună despre Sărbătorile de iarnă, dar de ce să sărbătorim iarna? Prin Naşterea Lui, Hristos a adus ceva nou în lume, ne-a scos din monotonia noutăţilor din lume. Prin Anul Nou, la 8 zile, Hristos a primit numele Lui de Iisus, a primit botezul după legea în care s-a născut, iar la Bobotează s-a botezat de la Sfântul Ioan Botezătorul, ca să arate că îşi însuşeşte toate ale noastre, ca să fie aproape de noi şi primind Botezul din apa Iordanului să arate că El este Unul din Sfânta Treime. Boboteaza este un anunţ al iubirii faţă de oameni a lui Dumnezeu arătată prin Fiul Său şi din puterea acestei iubiri ne botezăm noi. Primim puterea să ne iubim şi noi pe noi, aşa cum se iubesc Persoanele Sfintei Treimi. Primim puterea nu numai ca să ne iubim unul câte unul, ci să-i iubim pe toţi oamenii, pentru că fiecare poate deveni un Tu al nostru. Acesta este creştinismul – religia iubirii. Ascultă mai mult...

*
Arhim. Melchisedec Velnic:

De Praznicul Dumnezeieştii Arătări am cântat: "Astăzi firea oamenilor se sfinţeşte, astăzi Iordanul se întoarce înapoi, astăzi focul dumnezeirii am văzut pogorându-se." Nu am spus că în urmă cu 2000 de ani L-am văzut pe Hristos născându-se, că în urmă cu 2000 şi ceva de ani L-am văzut pe Hristos la apele Iordanului, ci astăzi. Am făcut aceasta pentru că la Dumnezeu este un veşnic prezent. De aceea, am auzit de multe ori spunându-se în Sfânta Scriptură că astăzi trebuie să mulţumeşti, să fii recunoscător, că astăzi trebuie să te întorci de pe calea păcatului pe Calea cea bună a lui Hristos. Spune Sfânta Scriptură: “Dacă astăzi auziţi glasul Meu, nu vă învârtoşaţi inimile voastre ca poporul lui Israel în pustie.” Citind în Sf. Scriptură vedem ce înseamnă învârtoşarea inimilor poporului lui Israel, adică au văzut lucrurile Domnului, au văzut minunile lui Dumnezeu, căci cu mână tare a scos poporul din Egipt, i-a trecut prin Marea Roşie ca pe uscat, i-a hrănit, i-a adăpat, i-a călăuzit, le-a arătat atâtea minuni, şi totuşi au învârtoşat inimile lor şi s-au întors de la Dumnezeul cel adevărat la dumnezeul patimilor, la dumnezeul cel fără de viaţă şi şi-au făcut idoli. De aceea, în Sfânta Scriptură s-a scris că dacă vom auzi acest glas, să nu învârtoşăm inimile noastre, ci fiecare, cu recunoştinţă şi cu mulţumire să vină la Preabunul Dumnezeu. Omul stăpânit de egoism nu mai are timp să mulţumească, să fie recunoscător, de aceea se spune că astăzi recunoştinţa este o floare rară, pentru că omul nu vrea să se plece şi să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în lume. Cel smerit recunoaşte, se pleacă şi mulţumeşte. Ascultă mai mult…

*
Părintele Constantin Galeriu:
Iubiţilor, să trăim spiritual această taină, această bucurie, peste toate necazurile. De atâtea ori ne aflăm în faţa unui om îndurerat de un chin greu - în familie, în persoana lui - dar un singur cuvânt şi o singură scânteiere de har deodată îi schimba durerea şi trăieşte în clipa aceea o deschidere a cerului în inima lui. Şi poţi să uiţi atunci durerea şi poţi să arunci, să o îneci şi măcar pentru o clipă să trăieşti arvuna aceasta a bucuriei cereşti, cu care poţi să birui pe urmă necazurile şi durerile; din acea clipă în care te-ai împărtăşit de un strop de apă sfinţită, de un cuvânt dumnezeiesc al Evangheliei, de Trupul şi Sângele dumnezeiesc simţi că ai primit o arvună a Învierii; a Învierii pentru viaţa de aici şi pentru viaţa cealaltă. Dar biruind şi începând de aici, cu această credinţă, nădejde şi putere harică pui noi şi mereu noi începuturi vieţii şi noi biruiri. Prin Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Treimea cea deofiinta şi nedespărţită (Care S-a arătat la Iordan); pentru care ne rugăm şi noi să ne ţină nedespărţiţi în credinţă, în adevăr, în iubire, în lumină şi în bucurie divină şi inima senină. Cu Maica Domnului şi cu toţi sfinţii. Citeşte mai mult...

*
Troparul BobotezeiSursă Apostol şi Evanghelie: Doxologia