Ideologia totalitarã si prezenta lui Hristos – pagini din emisiunea „Lumea crestinã” de la Radio Europa Liberã – octombrie 1988 / Nicolae Stroescu Stînişoară

marți, 31 mai 2016

| | |

Cele două sisteme totalitare ale timpului nostru, nazismul si comunismul, care au pactizat la un moment dat pe spinarea micilor natiuni înainte de a se ciocni într-un război de pe urma căruia au rămas atîtea răni în trupul si sufletul popoarelor pe care nimeni nu le întrebase ce gîndesc despre pretentiile la dominatie ale celor două pseudo-religii învrăjbite, nazismul si comunismul care au avut un punct de total acord: respingerea lui Iisus Hristos. Dincolo de tot ce le despărtea ca si de afinitătile de ordin general ce se pot desprinde la o comparatie mai abstractă, cele două sisteme totalitare se întîlneau aici la modul concret si afectiv într-o tresărire în care se amestecau repulsia, dispretul, oroarea comună fată de Acela care de aproape două mii de ani fusese prietenul sublim al celor multi si umili, ca dealtfel si al atîtor genii singuratice, vindecătorul sufletelor si răscumpărătorul grozăviilor istoriei, ajutor imediat si sperantă ultimă, omul-Dumnezeu, regele regilor, a cărui suveranitate unică se întemeia pe cea mai formidabilă si suavă dintre puteri: Iubirea nemărginită.

Ideologii celor două totalitarisme telurice urau acea împărătire a Cerurilor, despre care Iisus ne-a spus că ea se găseste în noi, pentru că ea contrazicea nebunia care îi cuprinsese în clipa în care începuseră să creadă în capacitatea lor de a rezolva în mod definitiv toate întrebările oamenilor, creînd raiul pămîntesc al materiei, economiei sau biologiei îndumnezeite.

Trebuie spus si că înainte de nazism si comunism a existat ceva care ar putea fi definit drept o convergentă de factori anti hristologici invită la intrarea în epoca modernă. Printre acesti factori as mentiona de pildă: un anumit rationalism exclusivist care contamina si dimensiunea religioasă, o tendintă de a traduce întreaga realitate a lumii (interioare si exterioare) în termeni si relatii pur cantitative, iar pe plan social-ideologic confuzia care s-a făcut între emanciparea legitimă si necesară de anumite structuri învechite si abandonarea sau respingerea si a ceea ce era adevărat în marile traditii ale omenirii. Se uita că ele contineau nu numai elemente tranzitorii, ci si concluzii fundamentale ale experientei umane la marile răscruci ale ei, cum ar fi moartea sau întîlnirea cu divinul. O parte din potentialul religios a fost inhibat, o altă parte a încercat să se armonizez cu noua mentalitate. De exemplu s-a născut deismul, o religie rationalistă care credea că poate si trebuie să elimine Revelatia, Dumnezeu putînd fi dedus si înteles pe deplin pe cale pur ratională. În definitia acestui Dumnezeu era continut si atributul de creator al lumii. Dar, potrivit acestui model antropo-teologic, Dumnezeu a creat lumea ca pe o imensă masină pe care a lăsat-o pe urmă să functioneze de la sine, el rămînînd de-o parte, în singurătatea existentei lui abstracte.

Timpul nu ne permite o analiză mai cuprinzătoare a acestui moment de importantă capitală pentru o mare parte din evolutia mentalitătii nu numai cultural-religioase, ci si politice a epocii moderne, dar cred că rezultă îndeajuns de clar că protagonistii si adeptii acestei filozofii deiste refuzau sau erau incapabili să creadă în prezenta concretă a lui Dumnezeu în lume si în om, în capacitatea divinului de a ne chema si a ni se revela, în întruparea lui mîntuitoare, cu alte cuvinte în Iisus Hristos fiul omului, Demnezeul-Om. Căci să fim bine întelesi, termenul hristologie, la care ne-am referit la începutul acestei expuneri, nu vrea să sugereze o categorie teologică abstractă, ci rolul central al prezentei vii a lui Dumnezeu, al interventiei lui în viata noastră. Iisus Hristos este Dumnezeul revelat la modul jertfei iubitoare si izbăvitoare. Iisus Hristos este Dumnezeul care a acceptat moartea, „pe moarte călcînd” si prin aceasta eliberîndu-ne de suprema negatie. Iisus Hristos este Dumnezeul care a venit si va reveni, si care răspunde pe căi nestiute si misterioase, pe care nimeni nu le poate opri.

Dacă nazismul îl respinge pe Hristos ca pe un corupător al vitalitătii războinice, un instigator la fraternizarea cu cei care trebuiau dominati, un duh subversiv si dizolvant al încrederii în misiunea ultimă si valoarea unică a rasei superioare, comunismul îsi azvîrlea în balantă idiosincrazii si mobiluri proprii pentru o respingere tot atît de radicală a aceluiasi Iisus Hristos. Bolsevicii, lansati într-un fel de mistică răsturnată, într-o adoratie a materiei învestită cu atribute cvasi-divine, luau cu asalt tot ce ar fi putut contrazice crezul lor teluric, convingerea că lumea începea abia cu ei, că partidul, acest ordin militar al sectei politice regeneratoare a istoriei, nu se putea însela în scopurile si nesfîrsitele lui conspiratii împotriva majoritătii societătii. Cum ar fi putut accepta acest monolit obsedat de propria-i imagine demiurgică, cum ar ar fi putut îngădui acest partid care îi zdrobea rînd pe rînd pe fostii săi aliati revolutionari, existenta a ceva mai presus de puterea lui si chiar de a omului ca atare, Iisus Hristos!

Pe urmă, cum ar fi putut îngădui propovăduitorii urii de clasă prezenta undeva a unei fiinte supreme a cărei esentă si mesaj este iubirea fără exceptie? Cum ar fi putut cei care, prin teroare si violentă, au jertfit zeci de milioane de oameni, recunoaste pe Acela despre care Biserica învătase de-a lungul secolelor că în ciuda puritătii lui desăvîrsite nu s-a jertfit decît pe Sine Însusi, pentru binele si speranta întregii omeniri?

Degenerarea iremediabilă a ideii socialiste la care asistăm sub comunism se datoreste nu în mică măsură radicalei încercări a acestuia de distrugere a religiei si spiritualitătii fundamentale. Nu există domeniu în care ideologia comunistă să se fi arătat mai obtuză, mai intolerantă si mai incapabilă de evolutie si reformă ca în cel religios. Cauza nu trebuie căutată numai în fanatismul semidoctismului, în superstitia materialistă si conformismul pseudo-stiintific care joacă desigur un rol privilegiat în comunism, dar pot fi întîlnite, în diferite doze, si în alte contexte ideologice contemporane. Cauza principală este dorinta partidului comunist de a instaura o dominatie totală asupra omului si societătii.

În sensul acesta, conceptia materialistă este desigur un instrument indispensabil. Căci dacă comunismul ar accepta o deschidere spre transcendentă, partidul nu s-ar mai putea simti si mentine ca instantă supremă.

În fata acestei cazemate a puterii politice absolute, Iisus Hristos se profilează ca supremă dezmintire a ei, căci El este în acelasi timp Omul eliberat si Dumnezeul atotputernic. Ce poate fi mai inacceptabil pentru pretentia totalitară a comunismului? Si ce poate fi în acelasi timp mai dătător de sperantă pentru noi toti, poate chiar si pentru cei ce se întitulează „comunisti”, dar nu si-au pierdut dreptul la mîntuire? Cuvîntul „sperantă” dobîndeste aici un sens viu si eminent si o valoare indestructibilă, căci recunoasterea prezentei lui Hristos îi schimbă pe oameni în adîncuri, răstoarnă raporturile de fortă existente, declansează mutatii de constiintă si face ca istoria să dea muguri noi. Multe dintre acestea se petrec ca metamorfoze lăuntrice sau revolutii non-violente la suprafată, poate nu izbutite la primul pas, dar cu atît mai pline de consecinte în profunzime si pe termen mai lung.

Fără trăirea si practicarea învătăturii lui Hristos nu s-ar putea explica cu adevărat nici renasterea social-politică si culturală poloneză, culminînd în crearea sindicatului liber Solidaritatea, nici revolutia cu zîmbetul pe buze din Filipine, nici faptul că la ora actuală în Uniunea Sovietică, patria bolsevismului, din ce în ce mai multi oameni crescuti sub comunism, dar apartinînd elitei intelectuale si stiintifice a tării, aderă la crestinism. Cît priveste tările căzute sub dominatia sovietică, ele dovedesc în privinta aceasta o si mai mare vigoare, iar poporul român nu se găseste de data aceasta nicidecum pe ultimele locuri în întoarcerea din ce în ce mai clară a popoarelor Europei răsăritene către crestinism. Aceasta este un pas esential către emanciparea finală.