Sfântul Siluan Athonitul: Cum sa pastram in zilele noastre pacea sufletului in mijlocul ispitelor?

joi, 29 mai 2014

| | |

Judecând după Scriptură şi după caracterul oamenilor din vremurile noastre, trăim vremurile de pe urmă şi, cu toate acestea, trebuie să păstrăm pacea sufletului, fără de care nu există mântuire, cum a spus un mare rugător al pământului rus: Cuviosul Serafim din Sarov. În timpul vieţii Cuviosului Serafim, Domnul a păzit Rusia pentru rugăciunile lui. După el, a venit un alt stâlp care s-a ridicat de pe pământ până la cer: Părintele Ioan din Kronstadt. Să ne oprim puţin asupra lui, pentru că despre el n-am auzit numai vorbindu-se, că despre alţi sfinţi, căci el a trăit în vremea noastră şi l-am văzut rugându-se.

Îmi aduc aminte cum, după Liturghie, când i s-a adus calul şi trăsură şi s-a urcat în ea, poporul l-a înconjurat cerându-i binecuvântarea şi chiar într-o asemenea înghesuiala sufletul lui rămânea neîncetat în Dumnezeu şi în mijlocul unei asemenea mulţimi nu era împrăştiat şi nu-şi pierdea pacea. Cum a ajuns deci la aceasta? Iată întrebarea noastră.

A ajuns la aceasta şi nu era împrăştiat, pentru că iubea norodul şi nu înceta rugându-se pentru el: "Doamne, dă pacea Ta poporului Tău".

"Doamne, da robilor Tăi Duhul Tău Cel Sfânt că El să încălzească inima lor cu dragostea Ta şi să-i povăţuiască la tot adevărul şi binele".

"Doamne, vreau ca pacea Ta să fie în tot poporul Tău, pe care l-ai iubit fără preget şi L-ai dat pe Unul-Născut Fiul Tău ca să mântuiască lumea [Ioan 3,16]".

"Doamne, dă-le lor harul Tău că în pace şi iubire să Te cunoască şi să Te iubească pe Tine şi să zică ca Apostolii pe Muntele Tabor: "Bine este nouă, să fim împreună cu Tine" [Matei 17,4].

Astfel, rugându-se neîncetat pentru popor, el îşi păstra pacea sufletului, noi însă o pierdem, pentru că nu este în noi iubire pentru popor.

Sfinţii Apostoli şi toţi sfinţii doreau mântuirea norodului şi, stând în mijlocul oamenilor, se rugau fierbinte pentru ei. Duhul Sfânt le dădea puterea de a iubi poporul; şi noi, dacă nu vom iubi pe fratele nostru, nu vom putea avea pace.

E bine să cugete fiecare la aceasta."


("Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei" -  Sf. Siluan Athonitul)


Preluare de pe Ortodoxia tinerilor