CUM POT LUA UN COPIL ÎN PLASAMENT? - Ghid practic pentru persoane și familii interesate

joi, 19 noiembrie 2015

| | |

Pașii necesari pentru a lua un copil în plasament

PASUL 1: INTERVIUL LA DGASPC
Familia care dorește să ia ı̂n plasament un copil trebuie să se adreseze Serviciului de Tip Familial din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului din sectorul sau județul în care își are domiciliul.

PASUL 2: CEREREA
Familia depune o cerere adresată conducerii instituției prin care ı̂și face cunoscută dorința de a lua spre creștere și ı̂ngrijire un copil separat de familie.

PASUL 3: EVALUAREA
Asistentul social desemnat, va avea sarcina de a realiza o evaluare a garanțiilor materiale și morale ale familiei. Această evaluare presupune interviul cu familia, ancheta socială și evaluare psihologică, evaluarea medicală, juridică și materială pentru a vedea dacă familia întrunește cerințele legale pentru creșterea și îngrijirea unui copil lipsit temporar de grija părintească.

PASUL 4: PROFILUL COPILULUI
Asistentul social, împreună cu familia, vor identifica caracteristicile copilului care ar fi cel mai potrivit pentru a fi luat în plasament de familia respectivă, în funcție de vârstă, sex, stare de sănătate, nevoi etc.

PASUL 5: AȘTEPTAREA
Familia care are un raport favorabil ı̂n ceea ce privește garanțiile materiale și morale cerute de lege va intra pe o listă de așteptare până ce va fi identificat un copil pentru care acea familie oferă mediul cel mai potrivit de dezvoltare.
Dacă, în anumite circumstanțe, o persoană sau familie a intrat în contact cu un copil aflat într-un serviciu de tip rezidențial (centru de plasament, apartament social etc) și dorește să ia în plasament familial acel copil, trebuie să depună, în acest sens, cerere scrisă la serviciul rezidențial sau DGASPC de care aparține copilul.

PASUL 6: ACOMODAREA
Perioada de acomodare a copilului cu familia și mediul de viață al acesteia este planificată de către echipa de specialiști care urmăresc evoluția copilului. Această perioadă presupune ı̂ntâlniri atât ı̂n mediul de viață al copilului cât și ı̂n mediul de viată al familiei.
Vizitele la familia de plasament vor fi atât vizite de zi cât și vizite peste noapte, planificate și aprobate de responsabilul de caz al copilului și conducerea instituției unde se află acesta.
În cazul în care pentru un copil este instituit plasament în regim de urgență, această perioadă de acomodare nu mai poate avea loc.
Plasamentul copilului ı̂n regim de urgență, este o măsură de protecție specială, cu caracter temporar, care se stabilește în situația copilului abuzat sau neglijat, precum și în situația copilului găsit sau a celui abandonat în unități sanitare. În acest caz, plasamentul se face imediat după luarea deciziei de plasament, fără o perioadă de acomodare.

PASUL 7: DECIZIA
Hotărârea prin care se dispune plasamentul copilului este de competența Comisiei pentru Protectia Copilului (CPC), sau de competența instanței, după caz.
Dacă părinții naturali ai copilului ı̂și dau consimțământul pentru plasament la o familie, decizia prin care se dispune plasamentul este luată de Comisia pentru Protecția Copilului, de pe raza sectorului Municipiului București sau a județului în care se află domiciliul copilului, iar dacă părinții nu sunt găsiți sau nu sunt de acord să-și dea consimțământul pentru plasament la familie atunci decizia este luată de Tribunalul de la domiciliul copilului, dacă această măsură este în interesul superior al copilului.

PASUL 8: MUTAREA
Mutarea propriu-zisă a copilului ı̂n familie se poate face după emiterea hotărârii de către CPC sau instanță.

Ghidul este realizat de Asociaţia "Tzuby's Kids" în parteneriat cu Alianţa România Fără Orfani şi se modifică constant în funcţie de modificările legislative sau prin îmbunătăţiri de conţinut.

Ultima actualizare: 16 noiembrie 2015.