Sfânta Cuvioasă Maria Skobțova

marți, 5 aprilie 2016

| | |

Autor: Vincenţiu Dascălu

Maica Maria nu a fost „o sfântă dacă sfinţenia (şi mai ales sfinţenia monahală) se caracterizează prin «nepătimirea» Părinţilor deşertului, a marilor anahoreţi sau prin contemplaţie, ori chiar şi numai printr‑o mare puritate morală. Tinereţea ei nu a fost scutită de patimă. Poate că toată viaţa ei a fost o patimă, dar o patimă străbătută de iubirea primită de la Hristos. (...) Dar, din făptura ei complexă şi trupească, servindu‑se de patimile ei ca de un material preţios, menit să fie lămurit în focul încercării, Dumnezeu a degajat icoana simplă şi curată pe care Biserica şi noi înşine o păstrăm cu evlavie despre Maica Maria: nu o palidă schiţă, ci imaginea plină de sens a unei făpturi vii, care se desăvârşeşte dându‑şi liber viaţa pentru prietenii săi.” (Elisabeth Behr‑Sigel) Un portret care poartă nu doar semnătura uneia dintre vocile majore ale Ortodoxiei occidentale de secol XX, dar şi precizează esenţa unui tip de asumare a vieţii creştine de care suntem astăzi atât de aproape.

Copilăria, căsătoria, primele versuri…

Născută la Riga, la 8 decembrie 1891, în familia Sofiei de Launay şi a magistratului Iuri Pilenko, Elizaveta (numele primit la naştere de către Maica Maria) are parte de una dintre acele copilării ce se înalţă pe întreaga savoare a desluşirii lumii în cele mai calde şi seducătoare nuanţe. Verile pe proprietatea familiei, la Anapa, la ţărmul Mării Negre. Iarna la Sankt Petersburg, în locuinţa somptuoasă a mătuşii sale, bucurându-se de atenţia oaspeţilor dintre care cel dintâi este Constantin Pobedonosţev, procuror al Sfân- tului Sinod, fost profesor al ţarilor Alexandru al III-lea şi Nicolae al II-lea, cu care Elisabeta poartă dialoguri prelungite. Căci nu temele sunt cele care lipsesc la 11 ani, şcoala, din 1902 liceul din Novorossiisk, este ea însăşi parte a acestui cerc, energia, curiozitatea şi răspunsurile frecvent surprinzătoare definind-o pe deplin. Dar „vârsta de aur” nu va dura. Fascinaţia Elizavetei faţă de mişcarea socialistă, ce determină îndepărtarea de foştii prieteni, moartea în 1906 a tatălui, stabilirea definitivă la Sankt Petersburg şi astfel pierderea în mod simbolic a Anapei, problemele financiare ale familiei, implicarea în dezbaterile momentului, studiile la Institutul de studii superioare pentru femei Bestuiev, demersurile de culturalizare a muncitorilor interesaţi, în mare măsură, de aspecte mai pragmatice ale vieţii, contribuie la transformarea Elizavetei. Rezultatul – casătoria, în 1910, cu Dimitri Kuzmin-Karavaiov, publicarea primului volum de versuri, Cioburi scite, omagiu adus anilor petrecuţi la Anapa, divorţul, un an mai târziu, datorat implicării totale a Elizavetei în viaţa saloanelor culturale ale Capitalei. Această risipire, trăire în ritmul unei revoluţii permanente, transformării cauzelor celor din jur în priorităţi ce ascund existenţa unei vieţi personale îl nemulţumesc profund pe Dimitri Kuzmin, apropiat de cercurile romano-catolice, confesiune la care, curând după divorţ, se converteşte, părăsind Rusia pentru a studia teologia la Roma unde va ocupa postul de preot al Colegiului Russicum.

Academia duhovnicească, apoi… Partidul socialist

Un gest similar întreprinde şi Elizaveta, solicitând Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse dispensa pentru a studia la Academia duhovnicească din Sankt Petersburg. Contactul cu medii sociale diferite, consecinţele măsurilor guvernamentale, sărăcia celor umili, apatia nobililor, expresiile anarhismului sunt avertismente ale unei confruntări apropiate în care tinerei i se pare evident că nu sunt şanse să mai existe învingători şi învinşi. Anul 1917 îi confirmă scenariul. De aceea nu ezită să se înscrie în Partidul socialist-revoluţionar, atrasă de programul său social. Atenuarea prăbuşirii Rusiei vechi şi reconstruirea pe baze echitabile a noii lumi i se par obiectivele esenţiale. La 7 noiembrie, când prin lovitura de stat bolşevică procesul este deturnat, se refugiază la Anapa cu intenţia de a restabili situaţia din teritoriu. Proiectele sale sunt primite cu încredere. Este aleasă consilier municipal, apoi primar al Anapei. Terenurile proprietăţii sale le împarte pentru ridicarea şcolii şi pentru construirea de locuinţe. Pentru soluţionarea problemelor locale nu ezită să colaboreze cu oficialităţile regionale şi centrale ale noului regim, profitând de fascinaţia exercitată de imaginea femeii-bărbat. Izbucnirea războiului civil o sileşte să demisioneze considerând că nu mai este în măsură să protejeze interesele comunităţii. Devine emisar al localnicilor pe lângă autorităţile de la Moscova. Este arestată în câteva rânduri de ambele tabere.
De fiecare dată este eliberată în urma lipsei de probe, dar mai ales datorită unei dârzenii intimidante.

A doua căsătorie

În martie 1918 are loc o ultimă arestare, la Anapa. În urma pledoariei obţine nu doar eliberarea, dar şi cererea în căsătorie a preşedintelui tribunalului, Danilo Skobţov. Acceptarea este urmată de naşterea primului fiu, Iuri. Noua familie se confruntă cu toate ameninţările ce definesc situaţia Rusiei. De aceea, în 1920, Elizaveta, împreună cu fiica din prima căsătorie, Gaia, şi cu mama sa, se îndreaptă către Tbilisi. Condiţiile de viaţă sunt la fel de aspre. Aşa încât se îmbarcă pentru Constantinopol. Pe navă se naşte a doua fiică, Anastasia. Ajunşi în capitala otomană, după câteva luni se pregătesc din nou de drum. De data asta către Serbia. Apoi către Franţa. La Paris sunt întâmpinaţi de prieteni. Şi de perpetuarea, în forme noi, a problemelor economice. Singurul sprijin – entuziasmul Elizavetei pentru care realizarea produselor de artizanat, dezinfectarea apartamentelor, îngrijirea copiilor şi bătrânilor nu implică decât aceeaşi dedicare. Nici moartea Anastasiei, la vârsta de patru ani, în martie 1926, nu poate schimba în mod fundamental situaţia. Are doar şansa de a o clarifica. După-amiezile, serile şi nopţile în care îşi veghează fiica o determină să înţeleagă rostul profund al risipirii sale de până atunci. Îndreptarea istoriei spre direcţia cea bună în care crezuse este umbrită de redescoperirea lui Hristos. Printre altele graţie rezonanţei unuia dintre sfaturile lui Constantin Pobedonosţev – adevărul stă în iubirea aproapelui. 

Robotirea”, divorțul, tunderea în monahism 
 
Începe o nouă etapă. Devine membră a Acţiunii Studenţilor Creştini Ruşi, se implică în organizarea conferinţelor susţinute de Părintele Serghei Bulgakov şi de Nikolai Berdiaev, a cercurilor de studii şi a congreselor. Însă simte că se află abia la suprafaţa misiunii sale. În 1926, în calitate de membră a Biroului executiv, străbate Franţa pentru descoperirea comunităţilor ruse. Călătoria se dovedeşte o experienţă estetică şi socială. Întâlnirea cu importante creaţii ale civilizaţiei franceze se împleteşte cu impactul dialogurilor cu ruşii de la periferiile oraşelor, săraci, bolnavi, neintegrabili în lipsa actelor, pregătirii sau cunoaşterii limbii. Conferinţele sunt înlocuite de spălarea podelelor şi de pregătirea mâncării, de aşteptarea în săli pentru primirea în audienţă de un funcţionar sau altul, de văruirea unei camere şi de montarea unui geam. La Paris este susţinută pe deplin de duhovnicul său, Părintele Serghei Bulgakov, şi de Arhiepiscopul Evloghi Gheorghievski. 

Această „robotire”, micşorare a persoanei sale pentru a îngădui celuilalt să se redescopere, acest creştinism viu şi straniu pentru destui nu reprezintă nici el decât o verigă a misiunii sale. O simte pe măsură ce cazurile soluţionate sunt tot mai numeroase. Este conştientă că nu dispune de virtuţi casnice şi tocmai de aceea, în puţinul răgaz de care dispune, îi devine tot mai clar că întreaga luptă a sa se cuvine să dispună de o formă coerentă. Aşa se face că la 7 martie 1932 obţine divorţul bisericesc de Danilo Skobţov, iar peste câteva zile primeşte la Saint Serge tunderea în monahism. Numele – cum altfel – este cel al Sfintei Maria Egipteanca. Evenimentul are semnificaţii diferite pentru participanţi. Preasfinţitul Evloghi speră să pună astfel bazele unei comunităţi monahale puternice în Franţa. Cucernicul Părinte Serghei este sigur că fiica sa duhovnicească va dispune de o mai potrivită formă de canalizare a energiei. Maica Maria dispune de certitudinea că ritmul lucrării sale va spori sub chipul monahismului în lume.

Viața monahală şi încercările 
 
Începutul lucrării este în Letonia şi Estonia, unde redescoperă viaţa monahală întâlnită în cursul pelerinajelor din vremea copilăriei. Simte fiecare dintre trăsăturile monahismului tradiţional ca fiindu-i familiar şi definind-o. Dar în egală măsură este conştientă că mânăstirea, chilia, rucodelia şi ascultarea sa sunt lumea şi în lume. Revenită în Franţa, decide să înfiinţeze un cămin pentru femeile abandonate de familie. Găseşte o casă pe Villa de Saxe. Nu are bani, dar o cumpără mulţumită Arhiepiscopului şi Părintelui Lev Gillet. Organizează o capelă şi o cantină. Şi înţelege că nu este destul. Dacă pot hrăni 25 de persoane, s-ar cuveni să pot oferi mâncare altor 100. Dimineaţa străbate piaţa, umple sacii, apoi revine pe Villa de Saxe pentru a împărţi, spăla, organiza, media, încuraja. După casa din Villa de Saxe este achiziţionată cea din strada Lourmel. Capela şi cantina apar aproape de la sine. Sunt organizate conferinţe. Toate ca părţi ale vieţii unei mânăstiri. În 1935 se deschide centrul din Noisy-le-Grand, aproape de Paris şi este întemeiată Acţiunea Ortodoxă. Acest carusel al preocupărilor are un preţ deloc rezonabil – zile şi nopţi în care Cuvioasa Maria renunţă la mâncare şi somn. Epuizarea pare să îi fie străină. Se opreşte pe un scaun, apoi o ia de la capăt. Două maici părăsesc aşezământul din Lourmel şi pun bazele Mânăstirii Maicii Domnului de la Bussy-en-Othe. Arhimandritul Kiprian Kern este exasperat de acest amestec de mânăstire, centru cultural şi social. Succesorul său, Părintele Dimitri Klepinin, reuşeşte să atenueze diferenţele dintre cele trei misiuni.

1940 este anul încercării. De aceea procesiunea pascală din 28 aprilie este cea mai impresionantă din toate cele organizate până atunci. Pe 14 iunie, Parisul este ocupat de germani. Problemele alimentare sunt depăşite mulţumită proviziilor strânse de Maica Maria în anii precedenţi, dar şi prin colaborarea cu Rezistenţa. Conservele de la Lourmel ajung în cartiere îndepărtate din oraş. Legile antisemite sunt înfruntate prin certificatele de botez ale Părintelui Dimitri Klepinin. Însă realitatea este mult prea sumbră pentru a îngădui iluzii. La 8 februarie 1943, pentru sprijinul acordat evreilor, sunt arestaţi Iuri Skobţov şi Dimitri Klepinin. Peste două zile este arestată Maica Maria. După o serie de opriri în lagăre franceze, Iuri şi Dimitri ajung la Buchenwald, iar maica la Ravensbrück. Continuă să se dăruiască – mici daruri, încurajări, povestiri biblice. Ultimul dar – în martie 1945, la ultima selecţie, pe fondul apropierii Aliaţilor, se alătură deţinutelor alese pentru gazare. Una dintre gardiene îi descoperă numele pe lista execuţiilor din 31 martie 1945. „Pentru a fertiliza terenul ce coboară spre lac, administraţia lagărului a împrăştiat aici cenuşa femeilor executate, printre care şi cea a Maicii Maria”, potrivit mărturiei Părintelui Serghei Hackel. (Iubirea nebună de aproapele. Viaţa şi învăţăturile maicii Maria Skobţova, Ed. Deisis, Sibiu, 2008, p. 95) În şedinţa din 16 ianuarie 2004, Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice hotărăşte proslăvirea preotului Dimitri Klepinin, a monahiei Maria Skobţova, a fiului ei, Iuri Skobţov şi a lui Ilia Fondaminski, colaborator al maicii Maria, alături de protoprezviterul Alexei Medvedkov, cu data de prăznuire comună la 20 iulie.

Vedeți bine că sunt vie”

Mitropolitul Anthony Bloom o definea pe Sfânta Cuvioasă Maria Skobţova drept un sfânt al vremii noastre şi pentru timpul nostru; o femeie din carne şi sânge care, descoperind iubirea lui Dumnezeu, a fost în măsură să înfrunte provocările acestui secol. Este o definiţie firească, o amintire utilă a ceea ce cu adevărat contează, mai ales astăzi, când spaţiul credinţei în societate este negociabil. Cel mai fidel portret al maicii Maria ar putea fi cel făcut de unul dintre prietenii ei, Gheorghe Raevski, care, visând-o în mijlocul unui câmp plin de spini, îi spune: „Maică Maria... Ni s-a spus că ai murit!” Iar răspunsul vine: „O, dacă ar fi să credem tot ce spun oamenii... Vedeţi bine că sunt vie.” (Op. cit., p. 96) Este răspunsul pe care fiecare sfânt ni l-ar putea oferi. Cu condiţia ca noi să fim, înainte de toate, mai mult decât un zvon.

Sursa: Revista “Lumea Monahilor”, nr. 104, februarie 2016