Frumuseţe de Zorica Latcu / Poezie

vineri, 29 august 2014

| | |Şi-mi zise Domnul: Eu sunt frumuseţe;
În Mine-i cald sălaş de primăveri;
La Mine zorile sunt fără de seri,
Şi duhul înflorește-n mii de feţe.
Psaltirea negrăitei învieri
Din glasul Meu se toarce cu mândreţe,
La Mine arde patimă-n blândeţe
Şi cântă desfătarea din dureri.
Am tainice isvoare de culori,
Am şopot plin de dulce glăsuire.
Şi Eu revărs din veşnice comori,
Peste aleşi puteri de plăzmuire,
Şi-i fac să-mi fie asemănători

În duh, prin arzătoarea lor iubire...