Raportul Estrela adoptat de Comisie – înapoi pe agenda plenarei pentru 10 decembrie 2013

joi, 5 decembrie 2013

| | |

 
26 Noiembrie 2013 

Raportul Estrela privind sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente acesteia, care promovează educaţie sexuală obligatorie pentru copiii de vârsta preşcolară şi dreptul la avort, a fost votat în data de 26 noiembrie de către Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM) a Parlamentului European. 

Aceasta este a doua oară când Comisia FEMM votează Raportul, deoarece el a fost trimis înapoi Comisiei de către majoritatea membrilor Parlamentului într-o sesiune plenară a Parlamentului European din luna octombrie. 

Raportul Estrela a fost retrimis Comisiei Femeilor în urma unei dezbateri aprinse asupra conţinutului său controversat, care nu numai că include promovarea avortului şi un apel la restrângerea obiecţiei de constință, dar impune şi educaţia sexuală obligatorie pentru copii, încă de la vârsta de 0-4 ani. (De exemplu, copiii ar trebui să fie informaţi despre „bucuria şi plăcerea de a-şi atinge propriul corp”, despre „masturbarea încă din copilărie”). 

În ceea ce priveşte şedinţa din data de 26 noiembrie a Comitetului FEMM, dezbaterea a fost iarăşi deosebit de intensă. Foarte mulţi opozanţi ai raportului au exprimat critici directe, menţionând o posibilă încălcare a procedurii legale a Parlamentului din cauza plasării unei interdicţii totale asupra înscrierii de noi amendamente sau a discutării unei decizii alternative existente. 

Deşi doamna europarlamentar Angelika Niebler (EPP) a solicitat amânarea votului pe Raport până când se va cere o opinie oficială asupra legalităţii interzicerii amendării fie Serviciului Juridic al Parlamentului sau Comisiei Afacerilor Constituţionale (AFCO), partizanii Raportului au susţinut că nu este necesară amânarea votului. 

Astfel, propunerea doamnei Niebler de a aştepta o opinie legală avizată asupra interzicerii amendamentelor a fost respinsă, iar Raportul Estrella a fost adoptat integral cu 19 voturi pentru şi 15 împotriva. Votul a fost nenominal. 

Amendamentele înscrise înaintea ultimei şedinţe plenare au fost votate, dar raportul a fost schimbat doar în câteva detalii, nu şi în esenţă. 

Cele mai multe amendamente propuse au fost respinse, dar unele schimbări minore au fost adoptate. Acestea include: 

-în locul precedentului apel făcut statelor membre ale UE „de a asigura educaţia obligatorie adaptată vârstei şi sensibilităţii sexuale de gen şi de relaţie pentru toţi copiii şi adolescenţii (atât în interiorul cât şi în afara şcolii)” (§15), doamna Estrela a propus omiterea sintagmei „atât în interiorul şi în afara şcolii”. Cuvântul „obligatorie” a rămas.

-în partea care sublinia că „educaţia sexuală trebuie furnizată într-o atmosferă interactivă sigură, fără tabuuri între elevi şi educatori” (§44), doamna Estrela a propus excluderea cuvintelor „fără tabuuri”, „interactivă” şi „între elevi şi educatori”.

-în următoarea frază, raportul „subliniază, prin urmare, că educaţia sexuală trebuie să fie parte a unei abordări mai largi a dezvoltării emoţionale a tinerilor, astfel încât să-i pregătească pentru a construi relaţii reciproce bazate pe respect cu membrii sexului opus” (§54), sintagma „cu membrii sexului opus” a fost exclusă.

Aceste amendamente adoptate nu îmbunătăţesc deloc Raportul, nici nu-l fac câtuşi de puţin acceptabil; ele reprezintă doar simple operaţii estetice. Cea mai mare parte a limbajului radical şi a propunerilor Raportului Estrela rămân în vigoare.

Raportul a fost pus acum pe agenda pentru votare în ședinta plenară a Parlamentului pe 10 decembrie la ora 11:30.

Deşi nu are valoare juridică obligatorie, adoptarea Raportului Estrela ar exprima opinia oficială a Parlamentului Europeană asupra avortului, educaţiei sexuale şi a obiecţiei de conştiinţă. În fiecare dintre aceste domenii, Raportul adoptă o poziţie radicală care este în dezacord cu vederile marii majorităţi a cetăţenilor europeni.

Haideţi să lucrăm împreună pentru a opri acest raport în şedinţa plenară.
 
Traducere: Elena-Carmen Bobocescu
 
Căutăm voluntari care să traducă articole din engleză, franceză, spaniolă, italiană sau rusă. Pentru detalii puteţi scrie pe adresa: redactievremuri@gmail.com