Revista Tabor, nr. 11, noiembrie 2013

sâmbătă, 2 noiembrie 2013

| | |Vă facem cunoscută trimiterea la tipar a unui nou număr al revistei Tabor (nr 11 anul VII, nov. 2013).

Tema a fost: „Părintele Dumitru Stăniloae - 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la moarte”.

Vă prezentăm mai jos cuprinsul revistei:


EVOCĂRI

† ANDREI ANDREICUŢ: „Bucuraţi-vă că sunteţi întru adevăr!”
DAN CIACHIR: Nobleţea smereniei
COSTION NICOLESCU: Părintele Dumitru Stăniloae – un om familiar cu Dumnezeu
DUMITRU ICHIM: Muntele cu nume de sfânt
LIDIA STĂNILOAE: Eternitate şi provizorat
VIRGIL CÂNDEA: Receptarea operei părintelui Stăniloae în cultura românească
DUMITRU HORIA IONESCU: Teologia de zi cu zi

STUDII

ŞTEFAN BUCHIU: Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae în teologia academică românească
VALER BEL: Teologia mărturisitoare a părintelui Dumitru Stăniloae şi receptarea ei în teologia academică românească
DORU COSTACHE: Raţionalitate şi Mişcare la Părintele Dumitru Stăniloae
ŞTEFAN ILOAIE: „Eu, tu şi el... ” – sau despre relaţia ca taină. Aproapele şi responsabilitatea faţă de el, în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae.
ADRIAN MARINESCU: Logos şi logoi. Gândirea teologică a Sf. Maxim Mărturisitorul (†662) cu privire la raţiunile dumnezeieşti (plasticizate), potrivit comentariului său la rugăciunea „Tatăl nostru”, şi receptarea ei la Pr. Dumitru Stăniloae
IOAN MOGA: Har şi fi inţare eclezială în afara graniţelor canonice ale Bisericii? Schiţe de răspuns, pornind de la contribuţia Părintelui Stăniloae
ADRIAN NICOLAE PETCU: Părintele Dumitru Stăniloae în conştiinţa foştilor deţinuţi politici

RECENZII

Episcopul Vartolomeu Stănescu – În lumina cuvântului, ediţie îngrijită şi prefaţată de Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Arhiepiscopia Râmnicului, Editura Sfântul Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2013, 392 pag. (FELICIA DUMAS)
LIDIA IONESCU STĂNILOAE, Lumina faptei din lumina cuvântului, Împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, ed. a II-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010, 444 pag. (NICOLETA PĂLIMARU)