"Înțelepciunea lumească își are începutul în căderea omului, de aceea nu poate să participe la opera de înnoire a omului realizată de către Răscumpărător" - Sf. Ignatie Branceaninov

joi, 8 octombrie 2015

| | |

Sporirea vieții creștine ni se dă de către împlinirea poruncilor evanghelice, însoțită de lepădarea de sine. Este limpede că înțelepciunea lumească, care își are începutul său în căderea omului, nu poate să participe la opera de înnoire a oamenilor realizată de către Răscumpărător. Dacă în lucrarea mântuirii oamenilor, în lucrarea lui Dumnezeu, noi vom amesteca principiul nostru distrugător, duhul nostru de trufie și de vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, el va deveni o piedică mare în această lucrare, dacă nu va fi supus în felul cel mai hotărât înțelepciunii lui Dumnezeu. (cf. p. 14, §5)

Fragment din cartea “Tâlcuiri la Patericul egiptean” a Sf. Ignatie Branceaninov