24 octombrie: Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”

sâmbătă, 24 octombrie 2015

| | |

Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Preabinecuvântată Maică a lui Hristos, Dumnezeu Mântuitorul nostru, bucuria tuturor necăjiţilor, cercetarea bolnavilor, ocrotitoarea neputincioşilor, acoperitoarea văduvelor şi orfanilor, mângâietoarea cea de nădejde a maicilor întristate, ajutătoarea şi limanul cel totdeauna gata al tuturor neajutoraţilor! Ţie, Preamilostivă, ţi s-a dat de la Cel Preaînalt harul de a mijloci pentru toţi şi de a-i izbăvi din necazuri şi din dureri, pentru că însăţi ai îndurat necazuri şi dureri cumplite, privind la pătimirea cea de voie a Fiului tău iubit şi văzându-L pe El răstignit pe cruce, când ţi-a străpuns inima sabia cea prorocită de Simeon.

Aşadar, o, Maică iubitoare de fii, ia aminte la glasul rugăciunii noastre, mângâie-ne pe noi, necăjiţii, ca ceea ce eşti mijlocitoarea cea de nădejde a bucuriei. Stând înaintea Tronului Preacuratei Treimi de-a dreapta Fiului Tău, a lui Hristos Dumnezeul nostru, poţi, dacă vei voi, să ceri pentru noi toate cele de folos. Pentru aceasta, cu inimă credincioasă şi cu suflet iubitor, cădem la tine ca la o Stăpână şi Împărăteasă, şi cutezăm a striga ţie cu graiurile Psalmistului: ascultă, Fiică, şi vezi, şi pleacă urechea ta, şi auzi rugăciunea noastră, şi izbăveşte-ne pe noi de nevoile şi necazurile ce ne împresoară, că tu plineşti cererile tuturor credincioşilor, ca ceea ce eşti Bucuria necăjiţilor, dăruind sufletelor lor pace şi mângâiere.

Iată, vezi nevoia şi necazul nostru: arată-ne mila ta, trimite mângâiere inimii noastre rănite de întristare, dăruieşte-ne lacrimi de pocăinţă spre curăţirea păcatelor noastre şi spre potolirea mâniei lui Dumnezeu, ca având inimă curată, conştiinţă bună şi nădejde neîndoielnică, să alergăm la mijlocirea şi paza ta. Primeşte, Preamilostiva noastră Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, rugăciunea pe care o aducem ţie cu râvnă, şi nu ne lepăda pe noi, cei nevrednici de bunătatea ta, ci dăruieşte-ne izbăvire din necazuri şi din dureri, apără-ne de toată bântuirea vrăjmaşului şi de clevetirile omeneşti, fii nouă ajutătoare grabnică în toate zilele vieţii noastre, ca sub acoperământul tău de Maică să rămânem nevătămaţi pururea, păziţi cu ocrotirea şi rugăciunile tale către Fiul tău şi Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Sursa: Doxologia