Trăiască în noi Hristos / Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu

joi, 15 iunie 2017

| | |
Sursa: OrthPhoto

Eu în mijlocul vostru sunt asemenea celui ce slujeşte. (Luca 22,27)
 
Slujirea Domnului continuă până astăzi. Şi astăzi Se în­cinge cu prosopul Său, ca să ne spele picioarele. Ne oferă iarăşi şi iarăşi drept hrană sfântul Său Trup, ne dă să bem din potirul cu sfânt Sângele Său. Poartă şi astăzi bolile şi su­ferinţele noastre. Îndeplinind voia Tatălui, trece peste pro­pria Sa voinţă, pentru ca Tatăl ceresc să lucreze prin El.

Voi sunteţi ai lui Hristos” (cf. I Corinteni 3, 23). Să ne aducem aminte ai cui suntem şi vom îndeplini ceas de ceas voia Sa. Trăiască Hristos în noi şi să nu mai trăim noi! El S-a jertfit pentru toţi, S-a dat pe Sine pentru a desăvârşi lu­crarea pe care i-a încredinţat-o Tatăl ceresc.

Nici noi să nu precupeţim nimic, să nu ezităm în faţa niciunui sacrificiu, ca să putem auzi, odată şi odată, spunându-ni-se: „Bine, slugă bună şi credincioasă!... intră întru bucuria Domnului tău” (Matei 25, 21).
 
Sursa: "Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu: 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului", Editura Sophia, 2008