Reacţii la propaganda homosexualistă de la MŢR - Bogdan Dăscălescu: "Domnule Virgil Ştefan Niţulescu, mergeţi şi reculegeţi-vă la mormântul lui Bernea"

vineri, 1 februarie 2013

| | |

Coloana lui Horia Bernea

Stimate Domnule Virgil Ştefan Niţulescu,

Vă trimit acest e-mail pentru a protesta cu foarte mare indignare faţă de implicarea instituţiei pe care o conduceţi, Muzeul Naţional al Ţăranului Român, în campania legată de homosexualitate.
Aş dori să vă reamintesc că acest muzeu este finanţat din bani publici, respectiv din impozite şi taxe colectate de la populaţie (implicit şi de la mine), populaţie care în majoritate nu agreează manifestările de acest gen (puteţi consulta statisticile apărute).
Personal mă simt furat, mă simt trădat, mă simt batjocorit de dvs. prin modul cum înţelegeţi să promovaţi valori care nu au absolut nici o legătură cu acest popor, promovare care se face şi pe banii noştri.
Nu am nimic împotrivă să vă finanţaţi singur campaniile pro-homosexualitate.

Vă reamintesc că ROF-ul MŢR specifică faptul că "Muzeul este o instituţie publică de cultură, fără scop lucrativ, aflată în serviciul societăţii şi deschisă publicului, care are ca obiective cercetarea, colecţionarea de bunuri culturale, evidenţa, conservarea, restaurarea acestora, precum şi valorificarea patrimoniului cultural deţinut, prin expoziţii, publicaţii şi orice alte forme ale comunicării către public."

De asemenea, art. 6 al ROF specifică următoarele:
Muzeul are următorul obiect de activitate:
– constituirea ştiinţifică, dezvoltarea şi administrarea patrimoniului muzeal;
– evidenţa ştiinţifică a patrimoniului cultural deţinut;
– cercetarea, prin metodele etnologiei, a culturii ţărăneşti trecute şi recente;
– documentarea în vederea depistării, cunoaşterii şi, după caz, a achiziţionării de obiecte de patrimoniu pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale;
– conservarea şi restaurarea obiectelor de patrimoniu potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
– protejarea patrimoniului muzeal;
– expunerea şi prezentarea, în expoziţia permanentă şi în expoziţii temporare, la sediul central, în celelalte imobile pe care le are în administrare, precum şi în alte spaţii, a patrimoniului pe care îl deţine;
– punerea în valoare şi comunicarea publică prin expoziţii – naţionale şi internaţionale, publicaţii şi comunicări, a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice muzeografice şi etnologice."

Având în vedere acest regulament, vă rog frumos să-mi argumentaţi alegerea dvs în sprijinirea acestei campanii.
Eu personal voi sesiza Curtea de Conturi a României pentru a verifica modul de cheltuire a banului public în cadrul MTR.

Cum sunteţi plătit indirect şi de către mine, vă rog respectuos să-mi răspundeţi personal la acest e-mail,
Vă mulţumesc,
Bogdan Dăscălescu
fost vizitator al MŢR

PS.
Vă reamintesc că proiectul acestui muzeu pe care (cu necinste) îl conduceţi a fost conceput de către Horia Bernea (fost membru al Comisiei Monumentelor Istorice și al Grupului de Reflecție pentru Înnoirea Bisericii), ale cărui oseminte odihnesc la biserica Mavrogheni, din apropirea Muzeului.
Vă invit să vă duceţi şi să vă reculegeţi la mormântul acestuia, în cazul în care nu aţi făcut-o până acum.