PENTRU BLÂNDEŢEA ŞI RĂBDAREA CEA NESPUSĂ A DOMNULUI - Sf. Ioan Iacon Hozevitul

vineri, 6 noiembrie 2015

| | |
foto: Heger (OrthPhoto)

Îndelunga Ta răbdare
Oare cum s-o laud eu?
Mă uimesc Stăpâne Doamne
Şi Mântuitorul meu!

Prigonit ai fost în lume
Începând de la Irod
Pân-la pleava cea din urmă
A orbitului norod.

Nu Te-ai mâniat pe nimeni
Ca un miel ai fost de blând
De la biata Ta făptură
Pocăinţă aşteptând.

Sărutarea cea vicleană
De la Iuda ai primit
Şi lovit fiind de slugă
Cu blândeţe i-ai grăit.

Răstignindu-Te evreii
Pentru dânşii Te rugai
Şi pe cel tâlhar Stăpâne
L-ai primit atunci în rai.

De răbdarea Ta cea multă
Blândul meu Mântuitor
Toate s-au mişcat în lume
Şi în ceruri cu fior.

S-a cutremurat pământul
Pietrele s-au despicat
Soarele şi-a stins lumina
Îngerii s-au spăimântat.