CUM POT ADOPTA UN COPIL? - Ghid practic pentru persoane și familii interesate

vineri, 20 noiembrie 2015

| | |
foto: Vera Kratochvil [Public domain], via Wikimedia Commons

Pașii necesari pentru a adopta un copil

PASUL 1: INFORMAREA
Informarea și consilierea prealabilă asupra procedurii adopției la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul sau județul de domiciliu.
Scopul ı̂ntâlnirii de la DGASPC este de informare despre ceea ce înseamnă adopția din punct de vedere legislativ, administrativ și socio-psiho-medical.

PASUL 2: CEREREA
Depunerea cererii de evaluare ı̂n vederea obținerii atestatului de persoană/familie aptă să adopte ı̂nsoțită de o serie de documente prezentate ı̂n paginile care urmează.

PASUL 3: EVALUAREA
Evaluarea persoanei/familiei ı̂n vederea obținerii atestatului, evaluare care va dura aproximativ 120 de zile.
Această evaluare este realizată cu scopul de a determina abilitățile parentale, garanțiile morale și materiale ı̂n vederea creșterii și educării copilului. Verificări se pot face și asupra familiei extinse a adoptatorilor, respectiv părinți sau cei ce locuiesc cu adoptatorii.

Perioada de evaluarea cuprinde trei etape:
1. evaluarea socială, realizată de responsabilul de caz,
2. evaluarea psihologică elaborată de psihologul desemnat ca membru al echipei de evaluare, și
3. pregătirea pentru asumarea rolului de părinte.

În aceste patru luni, sunt organizate minimum șase ședințe de evaluare socială și materială și minimum patru întâlniri cu psihologul. În funcție de fiecare caz în parte, numărul ședințelor se poate suplimenta.

PASUL 4: ATESTATUL
Acest atestat este valabil un an, iar valabilitatea lui se prelungește automat ı̂n cazul ı̂n care data expirării sale este după introducerea pe rolul instanței judecătorești a cererii de ı̂ncredințare în vederea adopției. După ce adoptatorii primesc atestatul, ı̂ncepe o perioada de așteptare.

PASUL 5: POTRIVIREA COPIL-FAMILIE
Autoritatea Pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție transmite către DGASPC, o lista cu un număr de cel mult 10 adoptatori/familii adoptatoare pentru fiecare copil.
DGASPC, prin Compartimentul Adopții, sprijină ı̂ntâlnirile dintre copil și persoana sau familia adoptatoare atât ı̂n mediul de viață al copilului, cât și ı̂n afara acestuia.
Angajații DGASPC vor stabili compatibilitatea dintre copilul adoptabil și o persoană/familie și vor elabora un raport de potrivire.

PASUL 6: ÎNCREDINȚAREA ÎN VEDEREA ADOPȚIEI
Copilul va fi ı̂ncredințat familiei de către instanța judecătorească pentru 90 de zile și, ı̂n această perioadă, DGASPC va urmări evoluția copilului și relațiile dintre acesta și persoana sau familia adoptatoare, realizând, ı̂n acest sens, vizite bilunare.
La sfârșitul perioadei de ı̂ncredințare ı̂n vederea adopției, Compartimentul Adopții ı̂ntocmește un raport final, ı̂n care se evidențiază modul ı̂n care s-a adaptat copilul noului mediu de viață și face propunerea vizând ı̂ncuviințarea adopției.
În articolul 42 din legea 273 sunt specificate situațiile ı̂n care ı̂ncredințarea ı̂n vederea adopției nu este necesară, sărindu-se peste aceasta etapă.

PASUL 8: ÎNCUVIINȚAREA ADOPȚIEI
Raportul de potrivire, ı̂mpreună cu alte acte cuprinse ı̂n legea adopției, se transmite instanței judecătorești, care va ı̂ncuviința sau nu adopția.

PASUL 9: MONITORIZAREA ADOPȚIEI
După finalizarea adopției, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului are obligația de a monitoriza evoluția copilului ı̂n noul mediu de viață și a relațiilor dintre acesta și părinții adoptatori ı̂n vederea integrării depline a copilului ı̂n familie. Această perioadă durează minim 2 ani (Legea 273/2004, art. 81).

Ghidul este realizat de Asociaţia "Tzuby's Kids" în parteneriat cu Alianţa România Fără Orfani şi se modifică constant în funcţie de modificările legislative sau prin îmbunătăţiri de conţinut.

Ultima actualizare: 16 noiembrie 2015