Din 2016 procedura de adopţie va fi mai simplă

duminică, 20 septembrie 2015

| | |

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru simplificarea adopţiei, anunţă Gandul.info şi libertatea.ro. Scopul este creşterea numărului de copii adoptabili, mai ales al celor între 0 şi 6 ani, ceea ce va spori şi numărul de adopţii, scurtând durata de şedere a copiilor în sistem care nu poate fi decât traumatizantă, deoarece mediul familial este esenţial pentru dezvoltarea emoţională şi intelectuală a copilului.

Legea vizează şi scurtarea perioadei de soluţionare a dosarelor de adopţie prin simplificarea procedurilor.

Iată care sunt schimbările aduse de noua lege adoptată de guvern în septembrie 2015:

- termenul de apel în instanţa judecătorească va fi redus de la 30 la 10 zile

- primul termen de judecată va avea loc în 15 zile de la înregistrarea cererii

- nu va mai fi necesară citarea părţilor pentru judecarea cererilor de încredinţare spre adopţie

- dacă părinţii biologici refuză să se prezinte la două termene după ce sunt citaţi de instanţa judecătorească, copilul lor a fi declarat adoptabil

- adopţia va putea fi stabilită şi în cazul în care părinţii/rudele declară că nu doresc să se ocupe de copil, însă ulterior refuză să semneze declaraţiile care permit declararea ca adoptabil a copilului

- procedura de adopţie va putea fi demarată dacă după 6 luni de la instituirea măsurilor de protecţie specială părinţii şi rudele copilului până la gradul al patrulea nu sunt găsite

- va fi eliminat termenul de 2 ani în care expira statututul de adoptabilitate al copilului, valabilitatea acestui statut prelungindu-se până la încuviinţarea adopţiei sau până ce copilul împlineşte 14 ani

- eligibilitatea pentru adopţie internaţională va fi declarată la un an de la deschiderea procedurii, nu după doi ani, ca până acum

- se va acorda un concediu de acomodare de maximum 90 zile şi o indemnizaţie lunară pe durata încredinţării spre adopţie pentru unul din soţii familiei adoptatoare, dacă acesta realizează venituri impozabile. Concediul se acordă pentru adopţia unui copil cu vârstă mai mare de 2 ani, iar valoarea indemnizaţiei va fi în cuantum de 6,8 ISR (indicator social de referinţă, de 500 lei în prezent).

- pentru efectuarea evaluărilor impuse de obţinerea atestatului şi pentru realizarea potrivirii practice, persoanele care doresc să adopte un copil vor avea dreptul la timp liber, cu păstrarea drepturilor salariale, în limita a 40 de ore/an.

- valabilitatea atestatului de familie adoptatoare este prelungită de la un an la 2 ani.

Preluat de pe Știri pentru Viață